Việt Nam

AG Test Cartridges

NEW

Thẻ xét nghiệm độc đáo cho dòng máy phân tích miễn dịch IMMUNO AG

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

  Thuốc thử chuyên dụng cho FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG

Bộ Kit phát hiện virus cúm

Tên thông số

Kháng nguyên virus cúm tuýp A và B

Kiểu lấy mẫu

Lấy mẫu dịch hầu họng bằng tăm bông

Thời gian phản ứng

3.5 đến 15 phút

Nhiệt độ bảo quản

1 to 30°C

Thành phần của bộ kit

 • Hộp xét nghiệm × 10 xét nghiệm
 • Dung dịch tách chiết (0.6 mL) × 10 ống

Phụ kiện

 • Giá đỡ ống (cho ống tách chiết) × 1 cái
 • Đầu lọc (cho ống tách chiết) × 10 cái
 • Nắp màu xanh (để bảo quản tạm thời ống tách chiết) × 10 cái
 • Tăm bông vô trùng × 10 que

RS virus and Adenovirus kit

Parameter name

RS virus antigen, Adenovirus antigen

Sample type

Nasopharyngeal swab

Reaction time

3.5 to 15 minutes

Storage temperature

1 to 30°C

1 to 30°C

 • Test cartridge × 10 tests 
 • Extraction reagent solution (0.6 mL) × 10 tubes

Accessories

 • Tube rack (for extraction tube) × 1 piece
 • Filter (for extraction tube) × 10 pieces
 • Blue cap (for temporary storage of extraction tube) × 10 pieces
 • Sterile swab × 10 pieces