Việt Nam

Các vật tư khác

NEW

Các vật tư tiêu hao được sử dụng trong các máy phân tích FUJI DRI-CHEM. 

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Ống

500 cái/hộp

ỐNG HEPARIN 0,5mL
ỐNG HEPARIN 1,5mL

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

ỐNG TRƠN 0,5mL
ỐNG TRƠN 1,5mL

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Đầu tip

576 cái/hộp

CLEAN TIPS

Cho dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500

AUTO TIPS

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Cốc trộn mẫu

MIXING CUPS

50 cái/hộp
Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

MIXING CUPS S

100 cái/hộp
Cho FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

Cốc trộn IC dùng cho điện giải

50 cái/hộp
Cho dòng máy FUJI DRI-CHEM NX500V IC