Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Các vật tư khác

NEW

Các vật tư tiêu hao được sử dụng trong các máy phân tích FUJI DRI-CHEM. 

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Ống

500 cái/hộp

ỐNG HEPARIN 0,5mL
ỐNG HEPARIN 1,5mL

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

ỐNG TRƠN 0,5mL
ỐNG TRƠN 1,5mL

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Đầu tip

576 cái/hộp

CLEAN TIPS

Cho dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500

AUTO TIPS

Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

Cốc trộn mẫu

MIXING CUPS

50 cái/hộp
Cho các dòng máy FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

MIXING CUPS S

100 cái/hộp
Cho FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

Cốc trộn IC dùng cho điện giải

50 cái/hộp
Cho dòng máy FUJI DRI-CHEM NX500V IC