Việt Nam

Máy Chụp Xquang Cầm Tay - FDR Xair

NEW

Trọng lượng chỉ 3,5 kg

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

  • Kích thước: 301(Rộng) x 257(Sâu) x 144(Cao)mm
  • Trọng lượng: 3,5kg ( Bao gồm Pin)
  • Nguồn điện: AC 100-240V
  • Nguồn phát tia X
  • Giá đỡ máy
  • Nguồn điện AC
  • Dây đeo vai
  • Thước đo khoảng cách

Phụ kiện sử dụng với FDR Xair.

[photo] Holding device XD2000 ST-M stand

Giá đỡ máy XD2000 ST-M
(Model:XD2000 ST-M)

[photo] Holding device XD2000 ST-S stand

Giá đỡ máy XD2000 ST-S
(Model :XD2000 ST-S)

[photo] Holding device XD2000 ST stand

Bỏ không cung cấp kèm Xair nữa