Polska

Komunikat zarządu

[obraz]Kenji Sukeno: Prezes, Dyrektor i Prezes Zarządu (z lewej) Teiichi Goto: Prezes, Dyrektor Reprezentacyjny i Dyrektor Generalny (po prawej)

Kenji Sukeno: Prezes, Dyrektor i Prezes Zarządu (z lewej)
Teiichi Goto: Prezes, Dyrektor Reprezentacyjny i Dyrektor Generalny (po prawej)

Dzięki trzem segmentom działalności – opiece zdrowotnej, materiałom i obrazowaniu – firma Fujifilm wykorzystuje technologię i innowacje do budowania zdrowszego i bardziej zrównoważonego świata.

W segmencie opieki zdrowotnej zapewniamy najnowocześniejsze produkty i usługi na całym świecie, które odnoszą się do tematu niezaspokojonych potrzeb medycznych, poprawiają dostęp do opieki medycznej oraz pomagają wykrywać choroby we wczesnych stadiach rozwoju. W branży sprzętu do diagnostyki medycznej tworzymy nową wartość poprzez włączenie najnowocześniejszych technologii przetwarzania obrazu, technologii sztucznej inteligencji oraz innych, prawnie zastrzeżonych technologii w naszej szerokiej gamie systemów tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, rentgenowskiego, ultrasonografii i endoskopii. Ponadto nasza organizacja rozwoju kontraktów i produkcji (Contract Development and Manufacturing Organization) na rzecz produktów biologicznych ułatwia stabilne zaopatrzenie w wysokiej jakości biofarmaceutyki oraz promuje opracowywanie i produkcję leków do terapii genowej, dziedziny wymagającej zaawansowanego leczenia.

W segmencie materiałów przyczyniamy się do tworzenia bezpiecznego i zabezpieczonego społeczeństwa w dzisiejszej erze transformacji cyfrowej (DX). Jednym z naszych zobowiązań jest opracowanie zaawansowanych materiałów niezbędnych do produkcji półprzewodników oraz wspieranie postępu technologicznego, takiego jak technologia mobilna 5G, technologia sztucznej inteligencji oraz pojazdy autonomiczne, a także zapewnienie nośników do przechowywania danych, które wspierają gwałtowny rozwój informacji cyfrowych.

W segmencie obrazowania wzbogacamy życie poprzez fotografię, opracowując i wprowadzając na rynek wydajne produkty i usługi wysokiej jakości – od wysokiej klasy bezlusterkowych aparatów cyfrowych po usługi drukowania i błyskawiczne systemy fotograficzne, które pozwalają użytkownikom cieszyć się drukowaniem zdjęć od ręki.

Nasz świat stoi przed wieloma wyzwaniami, a Grupa Fujifilm NIGDY NIE PRZESTANIE ich podejmować, ponieważ staramy się budować zdrowsze i bardziej zrównoważone społeczeństwo.

Kenji Sukeno
Prezes, Dyrektor i Prezes Zarządu

Teiichi Goto
Prezes, Dyrektor Reprezentacyjny i Dyrektor Generalny