Polska

Wiadomość od CEO/COO

Shigetaka Komori: przewodniczący i dyrektor generalny (po lewej)
Kenji Sukeno: prezes i dyrektor operacyjny (po prawej)

Reagując na dalekosiężne zmiany w naszym dotychczasowym środowisku biznesowym, w szczególności na rozwój fotografii cyfrowej i związany z nim spadek korzystania z filmów fotograficznych, firma FUJIFILM podjęła znaczące kroki w celu przekształcenia swojej struktury biznesowej i realizacji inwestycji w kierunku zbudowania o wiele silniejszej i bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku. Obecnie koncentrujemy się na wyzwaniach związanych z rozwiązywaniem wielu różnych problemów społecznych w dziedzinach opieki zdrowotnej, materiałów i obrazowania fotograficznego.

W szybko rozwijającym się segmencie opieki zdrowotnej podjęliśmy ogromne wysiłki i wykorzystaliśmy nasze zasoby, aby opracować rozwiązania w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia, które pomogą w jak najszybszym zakończeniu pandemii COVID-19. Jednym z przykładów jest dostarczany przez firmę Fujifilm odczynnik wykrywający geny, który umożliwia jeszcze szybsze wykonywanie testów PCR. Firma zapewnia również systemy ultradźwiękowe do stosowania w miejscu opieki oraz mobilny sprzęt diagnostyczny do badań rentgenowskich, który umożliwia szybką diagnostykę i leczenie. Wspieramy również naszych partnerów branżowych w produkcji potencjalnych szczepionek na COVID-19 oraz w opracowaniu i produkcji tabletek Avigan jako możliwego leku.

Ponadto 1 kwietnia 2021 r. połączyliśmy siły z działem zajmującym się obrazowaniem diagnostycznym firmy Hitachi Ltd. i założyliśmy nową firmę – FUJIFILM Healthcare. Szeroka gama sprzętu diagnostycznego, w tym sprzętu do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, operuje z medycznymi systemami informatycznymi do obrazowania FUJIFILM, co pozwala nam wspierać lekarzy w przeprowadzaniu dokładniejszych diagnoz z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji.

W branży materiałów wspieramy innowacje w naszym coraz bardziej cyfrowym społeczeństwie, opracowując i produkując niezbędne materiały procesowe wykorzystywane do tworzenia półprzewodników i wysoce funkcjonalnych folii do wyświetlaczy komputerów i smartfonów.

Opracowaliśmy również technologie taśm o dużej pojemności, które pomagają firmom zarządzać ogromną i stale zwiększającą się na całym świecie ilością danych cyfrowych. Niskie zużycie energii taśmy w porównaniu z napędami dyskowymi pozwoliło znacząco zmniejszyć emisję CO2 centrów danych. To tylko jeden z przykładów starań firmy Fujifilm o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w celu stworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, okazji do interakcji społecznych jest mniej, co skutkuje jeszcze większą potrzebą poprawiania relacji między poszczególnymi osobami, rodzinami i społecznościami. W branży obrazowania fotograficznego nasze produkty pozwalają zachowywać i udostępniać wspomnienia z życia – od fotografii natychmiastowej, która umożliwia drukowanie i oglądanie zdjęć od razu po zrobieniu, po zaawansowane aparaty bezlusterkowe i usługi drukowania. Nadal będziemy promować wartość fotografii w budowaniu więzi wzbogacających życie między ludźmi.

Od ponad roku ludzkość stoi w obliczu nieprzewidzianej pandemii spowodowanej przez nowego koronawirusa. Poza pandemią nasz świat nadal boryka się z wieloma trudnymi kwestiami społecznymi i środowiskowymi, w tym z wyzwaniami związanymi ze zmieniającym się klimatem. Zobowiązujemy się do współpracy z firmami z naszej grupy jako „podmiot All-Fujifilm” i NIGDY NIE PRZESTANIEMY podejmować wyzwań, aby budować bezpieczniejszą, silniejszą, bardziej połączoną przyszłość odporną na zmiany.

Shigetaka Komori
Przewodniczący i dyrektor generalny

Kenji Sukeno
Prezes i dyrektor operacyjny