Polska

System mapowania rozkładu ciśnienia

FPD-8010E

NEW

Jest już dostępna łatwa do przeczytania i zrozumienia analiza ciśnienia Prescale w formacie numerycznym!

FPD-8010E zapewnia szeroki zakres efektywnych funkcji prezentacji i tworzenia raportów, wykorzystując oprogramowanie FPD-8010E oraz skaner do digitalizacji danych wyjściowych Prescale, co pozwala użytkownikowi tworzyć wieloaspektowe dane pomiarowe, takie jak rozkład i powiększenie ciśnienia, rozkład w przekroju poprzecznym oraz wyświetlanie obrazów 3D. 
Ma to na celu przyspieszenie rozwoju produktu i poprawę wydajności w oparciu o szczegółowe, wieloaspektowe dane pomiarowe i analizy.

Konfiguracja systemu

Całkowity rozkład masy

Górny i lewy segment ciśnienia całkowitego są wyświetlane na wykresie słupkowym.

Analiza histogramu

Ciśnienie na obwodzie jest wyświetlane jako histogram.*2

Wyjściowe dane tekstowe

Dane ciśnienia są eksportowane do pliku tekstowego.*2

Animacja rozkładu ciśnienia

Wartości ciśnienia są wyświetlane w formie animacji krok po kroku.

  • *1 Zakres ultra ekstremalnie niskiego ciśnienia (5 LW), które może być mierzone przez system analizy obrazu ciśnienia FPD-8010E wynosi od 0,015 MPa do 0,050 MPa.
  • *2 Estremalnie niskie ciśnienie (5 LW) nie jest obsługiwane.

Instrukcja obsługi