Polska

System mapowania dystrybucji światła UV

FUD-7010E

NEW

Zarządzanie poprzez konwersję kolorów na wartości numeryczne za pomocą systemu analitycznego

W tym systemie wykorzystywane jest ekskluzywne oprogramowanie analityczne wraz z użytecznym skanerem*1. System umożliwia skanowanie skali kolorów UV, przeliczanie jej na wartości natężenia promieniowania UV, analizę rozkładu tego natężenia i zapisywanie danych.

  • *1 Skanery są sprzedawane oddzielnie, a klienci mogą je zakupić na własną rękę.

Zalety zarządzania z wartościami numerycznymi

Analiza

Dokładność separacji gęstości można poprawić, dzięki czemu możliwe jest analizowanie sekcji, których nie da się ocenić wizualnie.

Standaryzacja

Standardy kontroli wewnętrznej mogą zostać ustawione.

Udostępnianie

Wyniki analizy mogą zostać udostępniane

Zapisywanie danych

Cyfryzacja danych umożliwia porównanie ich z poprzednimi danymi.

Konfiguracja systemu