Polska

ECHELONTM Smart

Niewielkie wymiary i wydajność kosztowa – bez uszczerbku dla jakości i szybkości diagnostycznej.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Smart – ZASTOSOWANIE

Aplikacje, które zwiększają użyteczność obrazów głowy, a także klatki piersiowej i jamy brzusznej.

All Around RADAR

Wpływ RADAR na TOF MRA i GrE T2*WI

RADAR zastosowano w sekwencjach GrE z wykorzystaniem technologii korekcji sygnału o wysokiej precyzji. Umożliwiło to połączone stosowanie z RADAR wszystkich sekwencji wymaganych do rutynowych badań głowy.

Obrazowanie blaszki miażdżycowej*1

Do diagnostyki cech blaszki miażdżycowej

Rozpoznawanie cech blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych wymaga obrazowania MR z wysokim kontrastem T1.

Asynchroniczna metoda RADAR-SE, do której zastosowano skanowanie radialne, pozwala na utrzymanie stałego TR bez wpływu pulsacji i umożliwia obrazowanie z wysokim kontrastem T1, odpowiednie do rozpoznawania cech blaszki miażdżycowej.

Poprzez znormalizowanie natężenia sygnału ROI według wartości referencyjnej mapa SIR wyświetla mapę kolorów współczynników natężenia sygnału. Zastosowanie tego w obrazowaniu blaszki miażdżycowej może ułatwić rozpoznawanie cech blaszki.

izoFSE

Obrazowanie 3D w wysokiej rozdzielczości jest możliwe dzięki optymalizacji wzorców zastosowania RF

isoFSE jest funkcją szybkiego obrazowania 3D dla izowokseli. Kąty odchylenia namagnesowania dla impulsów ponownego ogniskowania w FSE są zróżnicowane w celu zmniejszenia wpływu wahań natężenia sygnału MultiEchoes i umożliwienia obrazowania 3D w wysokiej rozdzielczości. Optymalizacja tych wzorców zastosowania skutkuje uzyskaniem wysokich kontrastów w obrazach T1WI, T2WI i FLAIR.
Dane objętościowe o wysokiej rozdzielczości przestrzennej uzyskane podczas obrazowania mogą być wykorzystywane do rekonstrukcji obrazów dowolnego przekroju przy przetwarzaniu MPR.

Rekonstrukcja dostępna dla każdego przekroju

BeamSat TOF*1

Lepsza widoczność zmian hemodynamicznych, na przykład z powodu zwężenia.

Dodanie informacji hemodynamicznych do TOF

Impulsy presaturacji z wiązką ołówkową (BeamSat) w oparciu o miejscowe wzbudzenie są wykorzystywane w obrazowaniu TOF do selektywnego tłumienia niektórych sygnałów przepływu krwi wymaganych do określenia hemodynamiki.

Jeśli obrazowanie jest wykonywane z użyciem impulsów BeamSat określonych dla docelowego naczynia krwionośnego, sygnały przepływu dla tego naczynia mogą zostać wytłumione i można zidentyfikować dominujący obszar. Impulsy BeamSat można ustawić w określonych pozycjach i kątach za pomocą specjalnego interfejsu GUI. Pozycje impulsów BeamSat można ustawić swobodnie względem naczynia docelowego.

Wykres wzbudzenia impulsów BeamSat (schemat)

Bardzo precyzyjna kontrola impulsów presaturacji z zastosowaniem dwuwymiarowej metody wzbudzenia typu spiralnego

Profil wzbudzenia impulsów BeamSat

Impuls presaturacyjny odpowiadający wiązce, osiągany dzięki wysokiej wydajności systemu

Specjalny GUI do BeamSat

Na wyświetlaczu BeamSat linia ciągła reprezentuje część bliższą, a przerywana linia – część dalszą niż skanogram; obszar zacieniowany to przecięcie między BeamSat a skanogramem.

Przykład ustawienia impulsu BeamSat dla lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA)

Przekrój SAG: Pozycja styczna z nasadą nosa/siodłem tureckim
Przekrój AX: Pozycja styczna z piramidą/stokiem

Subtrakcja obrazów z impulsami BeamSat i bez nich może być wyświetlana na odwróconym czarno-białym obrazie w celu wizualizacji w taki sposób, jak w MR-DSA.

Bez BeamSat

Z BeamSat

Obraz subtrakcyjny (odwrócony obraz czarno-biały)

VASC-ASL (Veins and Arteries Sans Contrast-Arterial Spin Labeling)

Wizualizacja szybkiego przepływu krwi w tętnicach nerkowych i żyłach wrotnych

VASC-ASL jest metodą obrazowania bez kontrastu, która może uwidocznić szybki przepływ krwi w tętnicy nerkowej i żyle wrotnej w jamie brzusznej. Ta funkcja umożliwia wizualizację przepływów krwi znakowanych impulsami IR przy użyciu sekwencji 3D BASG i nie wymaga synchronizacji w oparciu o EKG/tętno.
Selektywne stosowanie impulsów IR na wcześniejszym odcinku naczyń krwionośnych, które mają być wizualizowane i akwizycja obrazu w momencie gdy sygnał związany z przepływem krwi jest zerowy, umożliwia uwidocznienie napływającej oznakowanej krwi jako „czarnej krwi”. W związku z tym, dzięki dwukrotnemu przechwytywaniu obrazów, dla których selektywne impulsy IR są włączone lub wyłączone oraz uzyskaniu obrazu subtrakcyjnego, przepływy krwi znakowanej impulsami IR będą widoczne jako obszar o dużym natężeniu.

Przykłady obrazów VASC-ASL

BSI (Blood Sensitive Imaging)*1

Akwizycja obrazu poprzez odzwierciedlenie z dobrą czułością różnic w podatności magnetycznej

Obrazowanie 3D T2*WI o dużej prędkości i wysokiej rozdzielczości jest wykorzystywane do akwizycji obrazów, które z dobrą czułością odzwierciedlają różnice w podatności magnetycznej.
Nasze BSI oferuje obrazowanie z dużą prędkością dzięki pomiarowi EPI.
Krew żylna i krwotok powodują utratę sygnałów w obrazach T2* z powodu efektów typu BOLD (blood-oxygen level dependent, zależnych od stężenia tlenu we krwi). BSI przeprowadza przetwarzanie w oparciu o rzutowanie minimalnego natężenia (minIP) i nakłada informacje fazowe w celu dalszego zwiększenia kontrastu obrazów.

Przykłady obrazów BSI (minP)

FatSep

Metoda tłumienia sygnału tkanki tłuszczowej odporna na zmiany w podatności magnetycznej przy użyciu różnic w częstotliwości pomiędzy wodą a tłuszczem

Korzystając z różnicy w częstotliwościach rezonansowych pomiędzy protonami wody i tłuszczu, wynikającej z przesunięć chemicznych, można uzyskać obrazy zarówno dla wody, jak i tłuszczu w jednej rundzie obrazowania. FatSep zbiera dane, gdy sygnały MR wody i tłuszczu są odpowiednio w fazie i rozfazowane i dodaje lub odejmuje je w celu uzyskania obrazów dla wody i tłuszczu.
FatSep może tworzyć obrazy w zależności od stopnia zmiany podatności magnetycznej. W przypadku większej zmiany podatności magnetycznej można wybrać tryb Fine, aby uzyskać mapę fazową o wysokiej rozdzielczości i poprawić jakość obrazu.

H-Sinc

Metoda tłumienia sygnału tkanki tłuszczowej odporna na niejednorodność promieniowanie RF

Jednorodne promieniowanie RF jest jednym z elementów wymaganych do uzyskania silnego efektu tłumienia sygnału tkanki tłuszczowej. Ogólnie uzyskanie jednorodnego promieniowania RF przy dużym FOV jest trudne. H-Sinc przykłada więcej niż jeden impuls CHESS, aby zrealizować tłumienie sygnału tkanki tłuszczowej, minimalizując wpływ niejednorodności promieniowania RF. Stabilny efekt supresji sygnału tłuszczowego można osiągnąć nawet w dużym zakresie.

Szerokozakresowe, stabilne tłumienie sygnału tkanki tłuszczowej z użyciem H-Sinc

TIGRE

Akwizycja wyraźnych obrazów z wysoką precyzją tłumienia sygnału z tkanki tłuszczowej

Zastosowanie TIGRE umożliwia dynamiczne obrazowanie narządów, takich jak wątroba. Duża ilość tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i piersi wymaga wysokiej precyzji tłumienia sygnału tkanki tłuszczowej. Udało nam się uzyskać jednorodne efekty tłumienia sygnału z tkanki tłuszczowej i dynamiczne obrazowanie jamy brzusznej i piersi dzięki połączeniu wysokiej jednorodności statycznego pola magnetycznego i H-Sinc, które koryguje niejednorodność RF.

Obraz piersi TIGRE

Obraz dynamiczny jamy brzusznej (TIGRE)

T2* RelaxMap/R2*RelaxMap*1

Mapa kolorów przedstawiająca wartości T2* w celu poprawy widoczności odkładania się żelaza

Funkcja ta może mapować rozkład wartości T2* w celu poprawy widoczności odkładania się żelaza w tkankach wątroby. Dostępna jest specjalna sekwencja oparta na metodzie GRE (ADAGE), do akwizycji obrazów MultiEcho używanych do automatycznego obliczania wartości T2*. Podczas przeprowadzania analizy na konsoli mapa kolorów tych wartości T2* jest nakładana na obraz morfologiczny, w celu utworzenia mapy relaksacji T2* RelaxMap.
Można również utworzyć mapę R2 (współczynnika relaksacji) na podstawie wartości 1/T2*. Względny kolor obszaru ze skróconymi wartościami T2* można wykorzystać do ilościowej oceny zapasów żelaza.

  • *1 Opcjonalnie