Polska

ECHELONTM Smart

Niewielkie wymiary i wydajność kosztowa – bez uszczerbku dla jakości i szybkości diagnostycznej.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Smart – OBSŁUGA

Kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających pracę w celu uzyskania lepszych wyników diagnostycznych

System cewek dobranych do przebiegu pracy

Cewki odbiorcze ułatwiają ustawienie pacjenta i zapewniają doskonałą jakość obrazu

Liczba cewek odbiorczych, które muszą zostać ustawione przed badaniem, została zminimalizowana w celu skrócenia czasu i wysiłku potrzebnego do wymiany. Dzięki systemowi zaprojektowanemu w celu ułatwienia użytkowania i zastosowaniu specjalnych cewek odbiorczych dla poszczególnych obszarów uzyskuje się znaczne skrócenie czasu badania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

System cewek dobranych do przebiegu pracy

do szyi i głowy

do kręgosłupa

do brzucha

do stawów

System cewek dobranych do przebiegu pracy – przykłady konfiguracji

Interfejs użytkownika

Usprawnia ustawianie i zmianę protokołów

Sugestia UI

Obsługuje zmianę warunków obrazowania