Polska

AIRIS Vento Plus

Przystępny cenowo system Otwarte MRI, który oferuje nowe rozwiązania w zakresie szybkości i automatyzacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Popatrz szerzej, dokonaj mądrego wyboru.

Urządzenie AIRIS Vento Plus zostało stworzone, aby oferować kompletne rozwiązanie MRI oparte na elastycznej koncepcji projektowania dla ograniczonej przestrzeni, które jednocześnie zapewnia doskonałą jakość obrazu, łatwość obsługi i komfort pacjenta. Dzięki naprawdę otwartej konstrukcji AIRIS Vento Plus wyznaczamy kierunki w zakresie otwartego MRI.

Obsługa

Wydajne działanie

Jednym z ważnych wyzwań w MRI jest zwiększenie wydajności. Łatwość obsługi wraz z funkcjami udostępniania obrazów usprawniają przepływ pracy, a także wspierają skuteczną i niezawodną diagnozę.

Technologia

Obrazowanie o wysokiej precyzji

Jednym z najważniejszych czynników wymaganych do obrazowania w wysokiej rozdzielczości jest wydajność obwodu magnetycznego. Nasza technologia obwodów magnetycznych i unikalna funkcja diagnostyczna umożliwiają obrazowanie obszarów ciała, które często mogą stanowić wyzwanie w konwencjonalnych systemach MRI.

Konstrukcja

Opracowany z myślą o komforcie

Badania MRI są czasochłonne i łatwo mogą wpływać na nie artefakty spowodowane ruchem. Do uzyskania wysokiej jakości obrazów niezbędne jest wygodne i swobodne środowisko badań. Szerokie, otwarte i kompaktowe gantry AIRIS Vento Plus zmniejsza niepokój i zapewnia pacjentom wysoki poziom komfortu podczas badań MR.

IP-RAPID

Nowe rozwiązanie przyspieszające przebieg pracy

IP-RAPID to technologia szybkiego skanowania, która skraca czas skanowania przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu poprzez optymalizację wykonywania próbkowania i rekonstrukcji iteracyjnej. Można jej używać w połączeniu z różnymi funkcjami i w wielu obszarach anatomicznych.

01. Dla wszystkich obszarów anatomicznych

1
2
3
4
5
lewy:6 prawy:7

02. Dla uzyskania wyższej jakości obrazu

IP-RAPID oferuje obrazy o wyższej rozdzielczości bez wydłużania czasu skanowania.

03. Wiele obrazów przy jednym skanowaniu

IP-RAPID można łączyć z różnymi sekwencjami impulsów, takimi jak FatSep, które mogą zapewnić wiele obrazów z kontrastem przy jednej akwizycji.

AutoExam

Automatyczne wykonywanie złożonych operacji

Funkcja AutoExam umożliwia ustawienie parametrów skanowania, pozycjonowania warstw, przetwarzania obrazu, wyświetlania obrazu, przechowywania obrazu i przesyłania obrazu tylko w ramach jednego kroku podczas badania. Operator może zdecydować się na wykonanie badań półautomatycznych i może w dowolnym momencie zatrzymać, poprawić i wznowić obrazowanie.

AutoPose

AutoPose to funkcja obsługi ustawiania warstwy-linii, która zmniejsza ilość danych wejściowych wprowadzanych przez operatora.

AutoClip

AutoClip wykonuje automatyczne przycinanie obrazu po obrazowaniu MRA, aby zmniejszyć potrzebę wprowadzania danych przez operatora.

Doskonała jakość obrazu

Redukcja artefaktów ruchu – All Around RADAR

RADAR to technika redukcji artefaktów ruchu, która promieniowo wypełnia przestrzeń k. Opcja RADAR GrE jest teraz dostępna w AIRIS Vento Plus.

T2WI

T1WI

T2*WI