Polska

APERTO™ Lucent Plus

System MRI z magnesem stałym, który poprawił przebieg pracy przy badaniu dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie szybkości i automatyzacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Popatrz szerzej, dokonaj mądrego wyboru.

0,4 T × otwarta konstrukcja

System Aperto Lucent Plus oferuje zaawansowane obrazowanie MR z użyciem magnesu stałego o indukcji pola statycznego 0,4 T oraz kompaktowego gantry. 
Nasza wiedza technologiczna umożliwiła opracowanie i stworzenie modułu MRI z pojedynczym filarem, co zapewnia bardzo wygodną, otwartą przestrzeń.

Jako jedyny system MRI z pojedynczym filarem w naszej ofercie, Aperto Lucent Plus charakteryzuje się poszerzoną, panoramiczną, otwartą budową, opracowaną pod kątem zmniejszenia niepokoju pacjenta i zapewnienia komfortowego środowiska badania.

Doskonała obsługa

Lepsza funkcjonalność zapewnia sprawną i niezawodną diagnostykę, a także łatwość obsługi i możliwość udostępniania obrazów.

  • *1 Maksymalne zmniejszenie o 30% w zależności od parametrów skanowania.

IP-RAPID

Nowe rozwiązanie przyspieszające przebieg pracy

IP-RAPID to technologia szybkiego skanowania, która skraca czas skanowania przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu poprzez optymalizację wykonywania próbkowania i rekonstrukcji iteracyjnej. Można jej używać w połączeniu z różnymi funkcjami i w wielu różnych obszarach anatomicznych.

01. Dla wszystkich obszarów anatomicznych

1
2
3
4
5
lewy:6 prawy:7

02. Dla uzyskania wyższej jakości obrazu

03. Wiele obrazów przy jednym skanowaniu

IP-RAPID można łączyć z różnymi sekwencjami impulsów, takimi jak FatSep, które mogą zapewnić wiele obrazów z kontrastem przy jednej akwizycji.

AutoExam

Automatyczne wykonywanie złożonych operacji

Funkcja AutoExam umożliwia ustawienie parametrów skanowania, pozycjonowania warstw, przetwarzania obrazu, wyświetlania obrazu, zapisywania obrazu i przesyłania obrazu tylko w jednym kroku podczas badania. Operator może zdecydować się na wykonanie badań półautomatycznych i może w dowolnym momencie zatrzymać, poprawić i wznowić obrazowanie.

Doskonała jakość obrazu

Redukcja artefaktów ruchu – All Around RADAR

RADAR to technika redukcji artefaktów ruchu, która promieniowo wypełnia przestrzeń k. Opcja RADAR GrE jest teraz dostępna w systemie Aperto Lucent Plus.

T2WI

T1WI

T2*WI