Polska

ARIETTATM 50

Dzięki kompaktowemu kształtowi i łatwości obsługi model wejściowy jest szeroko stosowany w klinikach.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Jedwabiste przetwarzanie obrazów (SIP)

Ten adaptacyjny filtr obrazów został jeszcze bardziej udoskonalony w celu zmniejszenia plam i wzmocnienia krawędzi, zapewniając wyraźniejsze obrazy dla łatwiejszej interpretacji. 

Obrazowanie złożone

Poprawia wizualizację granic tkankowych i redukuje artefakty. Wiązki ultradźwiękowe są przesyłane w wielu kierunkach w celu zeskanowania obiektu z różnych kątów. Skany te są nakładane w czasie rzeczywistym, co poprawia rozdzielczość kontrastu i zmniejsza liczbę plamek, umożliwiając wyraźniejszą obserwację zmian patologicznych.

eFLOW

eFLOW to technologia mapowania przepływu, która umożliwia dokładne i szczegółowe przedstawienie dynamiki przepływu krwi.
Jej wyjątkowa rozdzielczość przestrzenna umożliwia dokładne nakreślenie zarówno drobnych, jak i większych naczyń krwionośnych.

Linia głowic ultrasonograficznych

Obsługuje szeroką gamę głowic ultrasonogrficznych, które wspierają różnorodne zastosowania kliniczne. Technologia jest zgodna z linią nowo opracowanych głowic ultrasonograficznych, a także z wybranymi głowicami z naszych wysokowydajnych systemów i innych systemów.

Podstawowe
Wypukłe
Liniowe
Sektorowe
Śródoperacyjne
Przezpochwowe
Przezodbytnicze