Polska

ARIETTATM 750SE

Przyczynianie się do wczesnego wykrywania obrazu przy wysokiej jakości i płynnym przepływie pracy.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Wysokiej jakości obrazy diagnostyczne urządzenia ARIETTA 750SE umożliwiają szczegółowe badanie morfologiczne płodu. 
Ponadto dostarczamy różnorodne informacje diagnostyczne za pośrednictwem naszych unikalnych aplikacji. Wspieramy wczesną diagnozę i leczenie oraz zapewniamy pacjentom i użytkownikom spokój ducha.

PŁYNNY PRZEPŁYW PRACY

Automatyczne EFW

Pomaga w płynnym pomiarze szacowanej masy płodu (EFW), analizując charakterystykę celu i zapewniając automatyczne ustawienie punktu pomiaru.

TWOJA APLIKACJA

Korelacja obrazu przestrzenno-tymczasowego (STIC)

Konstruuje dane objętościowe z 1 uderzenia serca na podstawie danych zebranych podczas skanowania. Możliwe jest obserwowanie ruchu serca i jest przydatne do stereoskopowego zrozumienia struktury serca płodu.

Doppler z podwójną bramką

Umożliwia obserwację przebiegów Dopplera z dwóch różnych lokalizacji w tej samej płaszczyźnie. Rytm skurczu przedsionka i komory można ocenić łatwiej niż konwencjonalne metody w przypadku arytmii płodu.