Polska

ARIETTATM 850

Zapewnia wysokiej jakości obrazowanie diagnostyczne w wielu różnych obszarach klinicznych.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Przetworniki/frontend

Zmienny beamformer

eFocusing

Technologia transmisji i odbioru eFocusing opracowana niedawno dla ARIETTA 850 znacząco poprawia stosunek sygnału do zakłóceń i zmniejsza zależność ogniskową. Umożliwia to osiągnięcie wyjątkowej przejrzystości obrazowania od bliskiego do dalekiego pola przy mniejszej zależności od pacjenta.

Ostrość na wszystkich głębokościach

Aktywny Backend Plus

Carving Imaging

Zaawansowana technologia obrazowania umożliwiająca tworzenie obrazów z „lepszą widocznością”*. Stabilne obrazowanie przy mniejszej zależności od pacjenta pomaga uzyskać wyraźniejsze obrazy przy mniejszym poziomie zakłóceń. Jest to możliwe dzięki naszej nowej technologii przetwarzania obrazu, która poprawia widoczność struktury tkanki.
Jako koncepcja tej funkcji chcielibyśmy podkreślić „lepszą widoczność”.

  • * „Lepsza widoczność” dzięki redukcji zakłóceń, poprawie kompletności oraz ciągłości granic tkanek.

Wył.

Wł.