Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ

Giới thiệu các công nghệ được mở rộng và đa dạng của FUJIFILM từ đó cho phép mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ảnh chụp là sự kết hợp của các công nghệ

Các năng lực kỹ thuật tốt nhất thế giới được trau dồi thông qua nghiên cứu và phát triển các bức ảnh bạc halogenua

1. Chụp ảnh bằng máy ảnh → 2. Quay phim → 3. Phát triển → 4. In

Quy trình để tạo ra một bức ảnh cần sự kết hợp chặt chẽ của hàng loạt kỹ thuật độc quyền và tiên tiến.

Chúng tôi đã trau dồi các năng lực kỹ thuật tốt nhất thế giới và lợi thế cạnh tranh thông qua nghiên cứu và phát triển các bức ảnh bạc halogenua.

1. Chụp ảnh - Máy ảnh

2. Quay phim - Phim ảnh (Cảm biến)

3. Phát triển - Nhà phát triển Hình ảnh, Phòng thí nghiệm nhỏ

4. In ấn - Ảnh và Album

Thông qua việc cung cấp hàng loạt sản phẩm và dịch vụ dựa trên 12 công nghệ cốt lõi trong lợi thế cạnh tranh bền vững và những công nghệ mang tính nền tảng của doanh nghiệp đã giúp FUJIFILM phát triển trong lĩnh vực nhiếp ảnh

Các Công nghệ Nền tảng

Một thuật ngữ chung cho các lĩnh vực kỹ thuật tạo thành cơ sở kinh cho hoạt động doanh của chúng tôi.
Những công nghệ này cho thấy năng lực kỹ thuật để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Công nghệ Cốt lõi

Các công nghệ là yếu tố cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững, được xây dựng trên các công nghệ nền tảng.
Các công nghệ có tiềm năng tạo ra cốt lõi của “đồng sáng tạo” giá trị mới.