Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hóa chất cho bản kẽm CTP - Thương hiệu FUJIFILM

Hóa chất cho bản kẽm CTP

Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
850252 FN-6S FN-6S là loại gum hoàn thiện đa năng dùng cho tất cả các loại bản CTP (ví dụ: LH-PJ, LH-NN2 & LP-NNV, LP-N3, v.v...) 2 x 5L
850256 FN-6S 15 x 1L
850259 LP-D3RWS LP-D3WS là thuốc tráng có dạng Thùng chứa sẵn để sử dụng (RTU) dùng cho bản nhiệt CTP violet của Fujifilm, ví dụ như Brillia LP-NV2 - ứng dụng trong in thương mại, in UV và in offset cuộn. Loại bơm bù dùng cùng LP-D3WS là RTU LP-D3RWS có dung tích 20L & 25L. Sản phẩm cô đặc là thuốc tráng LP-D3S & và thuốc hiện LP-D3RS. 20L
855255 LP-D3WS 25L
855259 LP-D3RWS 25L
855105 LP-D3S  15 x 1L
855112 LP-D3RS 2 x 5L
850261 LH-D2WS  LH-D2WS là thuốc tráng có dạng thùng chứa sẵn để sử dụng (RTU) dùng cho bản nhiệt CTP của Fujifilm, ví dụ như Brillia LH-PJE & LH-PLE trong sê-ri máy rửa bản có trang bị “Z” độc đáo & mang tính cách mạng của Fujifilm (ví dụ: FLC-T85Z/T125Z/T165Z) và sê-ri FLH-Z (ví dụ: FLH-85Z/125Z/150Z/165Z). Thuốc hiện dùng cùng là LH-D2WS là RTU LH-D2RWS hoặc LH-D2RS cô đặc. Cả LH-D2WS và LH-D2RWS đều có loại dung tích: 20L và 25L 20L
850262 LH-D2RWS  20L
855261 LH-D2WS  25L
855262 LH-D2RWS  25L
850263 LH-D2RS 2 x 5L
855102 LP-DZ LP-DZ là thuốc tráng dùng cho bản CTP in Báo LP-NNV của Fujifilm. Loại thuốc hiện dùng cùng là LP-DRZ. 25L
855103 LP-DRZ  25L
997265 FJ PRE HEAT STRIP chủ yếu được sử dụng để hiệu chuẩn bản được gia nhiệt trước. 1 x 10 STRIP
999366 FJ LC-V FINISHING SOL Dung dịch LC-V FINISHING là loại “gum” hoàn thiện cho sản phẩm Brillia HD PRO-V của Fujifilm - bản CTP violet độ nét cao, hàm lượng hóa chất thấp dùng cho ứng dụng in Thương mại. 20L RTU
999374 FJ LC-VN FINISHING SOL Dung dịch LC-V FINISHING là loại “gum” hoàn thiện cho sản phẩm Brillia HD PRO-VN của Fujifilm - bản photopolymer có hàm lượng hóa chất thấp dùng cho ứng dụng in Báo. 20L RTU
999466 THUỐC TRÁNG & THUỐC HIỆN FJ HD-P8 THUỐC TRÁNG & THUỐC HIỆN HD-P8 được sử dụng để xử lý bản Brillia LH-PCE của Fujifilm - loại bản nhiệt CTP dương, tuổi thọ lâu dùng trong in tờ rời và in offset cuộn. 20L