Việt Nam

Hóa chất cho bản kẽm CTP - Thương hiệu FUJIFILM

Hóa chất cho bản kẽm CTP

NEW
Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
850252 FN-6S FN-6S là loại gum hoàn thiện đa năng dùng cho tất cả các loại bản CTP (ví dụ: LH-PJ, LH-NN2 & LP-NNV, LP-N3, v.v...) 2 x 5L
850256 FN-6S 15 x 1L
850259 LP-D3RWS LP-D3WS là thuốc tráng có dạng Thùng chứa sẵn để sử dụng (RTU) dùng cho bản nhiệt CTP violet của Fujifilm, ví dụ như Brillia LP-NV2 - ứng dụng trong in thương mại, in UV và in offset cuộn. Loại bơm bù dùng cùng LP-D3WS là RTU LP-D3RWS có dung tích 20L & 25L. Sản phẩm cô đặc là thuốc tráng LP-D3S & và thuốc hiện LP-D3RS. 20L
855255 LP-D3WS 25L
855259 LP-D3RWS 25L
855105 LP-D3S  15 x 1L
855112 LP-D3RS 2 x 5L
850261 LH-D2WS  LH-D2WS là thuốc tráng có dạng thùng chứa sẵn để sử dụng (RTU) dùng cho bản nhiệt CTP của Fujifilm, ví dụ như Brillia LH-PJE & LH-PLE trong sê-ri máy rửa bản có trang bị “Z” độc đáo & mang tính cách mạng của Fujifilm (ví dụ: FLC-T85Z/T125Z/T165Z) và sê-ri FLH-Z (ví dụ: FLH-85Z/125Z/150Z/165Z). Thuốc hiện dùng cùng là LH-D2WS là RTU LH-D2RWS hoặc LH-D2RS cô đặc. Cả LH-D2WS và LH-D2RWS đều có loại dung tích: 20L và 25L 20L
850262 LH-D2RWS  20L
855261 LH-D2WS  25L
855262 LH-D2RWS  25L
850263 LH-D2RS 2 x 5L
855102 LP-DZ LP-DZ là thuốc tráng dùng cho bản CTP in Báo LP-NNV của Fujifilm. Loại thuốc hiện dùng cùng là LP-DRZ. 25L
855103 LP-DRZ  25L
997265 FJ PRE HEAT STRIP chủ yếu được sử dụng để hiệu chuẩn bản được gia nhiệt trước. 1 x 10 STRIP
999366 FJ LC-V FINISHING SOL Dung dịch LC-V FINISHING là loại “gum” hoàn thiện cho sản phẩm Brillia HD PRO-V của Fujifilm - bản CTP violet độ nét cao, hàm lượng hóa chất thấp dùng cho ứng dụng in Thương mại. 20L RTU
999374 FJ LC-VN FINISHING SOL Dung dịch LC-V FINISHING là loại “gum” hoàn thiện cho sản phẩm Brillia HD PRO-VN của Fujifilm - bản photopolymer có hàm lượng hóa chất thấp dùng cho ứng dụng in Báo. 20L RTU
999466 THUỐC TRÁNG & THUỐC HIỆN FJ HD-P8 THUỐC TRÁNG & THUỐC HIỆN HD-P8 được sử dụng để xử lý bản Brillia LH-PCE của Fujifilm - loại bản nhiệt CTP dương, tuổi thọ lâu dùng trong in tờ rời và in offset cuộn. 20L