Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hóa chất Film
(Thương hiệu FUJIFILM)

Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
850209 QR-D1  Loại hóa chất này được sử dụng để tráng rửa cho hot-dot film của Fujifilm và phù hợp với tất cả các loại phim Rapid Access thông thường. QR-D1 cũng là dung dịch hiện & bù khuyến nghị dùng để xử lý phim Satisfine PCB của Fujifilm. 2 x 15 L
850550 UR-F1 UR-F1 là sản phẩm hiệu Fixer đồng hành dành cho QR-D1 2 x 15 L