Việt Nam

Hóa chất Film
(Thương hiệu FUJIFILM)

NEW
Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
850209 QR-D1  Loại hóa chất này được sử dụng để tráng rửa cho hot-dot film của Fujifilm và phù hợp với tất cả các loại phim Rapid Access thông thường. QR-D1 cũng là dung dịch hiện & bù khuyến nghị dùng để xử lý phim Satisfine PCB của Fujifilm. 2 x 15 L
850550 UR-F1 UR-F1 là sản phẩm hiệu Fixer đồng hành dành cho QR-D1 2 x 15 L