Việt Nam

Hóa chất Film
(Thương hiệu Fuji Hunt)

NEW
Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
RAP-4 PLUS RAP-4 Plus là một sản phẩm dung dịch cô đặc chuyên để xử lý loại phim theo công nghệ mới & Rapid Access - phim ghi ảnh, scanner phim, phim tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. 2 x 5L CONC
STARKWIK FIXER STARKWIK FIXER là sản phẩm hiệu Fixer đồng hành được khuyến nghị. 4 x 5L CONC