Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Hóa chất Film
(Thương hiệu Fuji Hunt)

Số danh mục Tên sản phẩm Mô tả Kích cỡ sản phẩm Hình ảnh sản phẩm
RAP-4 PLUS RAP-4 Plus là một sản phẩm dung dịch cô đặc chuyên để xử lý loại phim theo công nghệ mới & Rapid Access - phim ghi ảnh, scanner phim, phim tiếp xúc với ánh sáng ban ngày. 2 x 5L CONC
STARKWIK FIXER STARKWIK FIXER là sản phẩm hiệu Fixer đồng hành được khuyến nghị. 4 x 5L CONC