Việt Nam

Dụng cụ làm ESD

NEW

ESD (Endoscopic Submucosal Dissection - Nội Soi Cắt Lớp Dưới Niêm Mạc) được xem như là một cách điều trị ít gây đau đớn cho bệnh nhân. Nhiều dụng cụ nội soi khác nhau được sử dụng để hỗ trợ thực hiện thủ thuật ESD an toàn và thoải mái

Nội dung trên trang này dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tương đương.

Dao cắt ClutchCutter

Dụng cụ sử dụng trong thủ thuật ESD, thiết kế răng cưa có thể gắp, nâng lên và cắt tổn thương

DP2618DT

DP2618DT -35-

DP2618DT -50-

Dao cắt nhiệt

Dao cắt nhiệt sử dụng 1 lần DP2618DT

Tên dụng cụ

DP2618DT -35-
-35-

DP2618DT -50-
-50-

Đường kính dụng cụ

2.7 mm

Đường kính tối thiểu kênh dụng cụ của dây soi

2.8mm hoặc hơn

Chiều dài làm việc

1,800 mm

Chiều dài lưỡi cắt

DP2618DT -35-
3.5 mm

DP2618DT -50-
5.0 mm

  • Sản phẩm : Dao cắt điện
  • GMDN: 61875
  • Tên chung : Điện cực cắt đốt nội soi, đơn cực, dùng 1 lần

* Không phải tất cả dây soi đáp đứng độ dài và đường kính kênh dụng cụ đều tương thích