Polska

Folia do pomiaru dystrybucji światła ultrafioletowego

UVSCALE

NEW
  • * Każda gęstość jest wartością zmierzoną przez Fujifilm. Nie jest to gwarancja poziomu zagęszczenia.
  • * Ilości światła UV są wartościami przy użyciu iluminometru UV 365 nm.

  • * Linie ciągłe na wykresie pokazują zalecany zakres pomiarowy. Linie przerywane przedstawiają wartości, które nie są tak dokładne jak linie ciągłe i powinny być stosowane wyłącznie jako odniesienie.

  • * Standardowe próbki kolorów pokazują zakres gęstości dla oceny wizualnej.

Jak stosować UVSCALE