Polska

ARIETTATM 65

Możliwość wydajnej pracy w dowolnym miejscu dzięki płynnym przepływom pracy i łatwym w użyciu aplikacjom.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Narzędzia do różnorodnych zastosowań klinicznych i szczegółowej oceny

Kontrastowe obrazowanie harmoniczne (CHI)*1

Szeroko stosowana technika obrazowania, która zapewnia jednorodne wzmocnienie w całym polu widzenia w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych. 

Sonda transrektalna

Możliwe jest wyświetlanie obrazów osi krótkiej i długiej prostaty obok siebie w czasie rzeczywistym. Obserwację w szerokim zakresie można uzyskać przy kącie widzenia 180 stopni (200 stopni z Wide Scanning)

Dzięki uprzejmości :Dr. Sunao Shoji, Department of Urology, Tokai University School of Medicine

Kontrastowe obrazowanie harmoniczne (CHI)*1

Niektóre głowice obsługują śródoperacyjne ultradźwięki z kontrastem, które są przydatne do wykrywania zmiany i zabezpieczania brzegu resekcyjnego w operacjach chirurgicznych.

SERCOWO-NACZYNIOWE

Funkcje serca

Zautomatyzowane narzędzia do szybszego i płynniejszego badania sercowo-naczyniowego, na podstawie danych pozyskanych przez nasze systemy premium. 

  • *1 Standardowe elementy i opcjonalne elementy różnią się w zależności od kraju.
  • *2 FLR = Stosunek tkanki tłuszczowej do zmiany patologicznej do podskórnego szczepu tkanki tłuszczowej
  • *3 Głowice śródoperacyjne zgodne z CHI