Polska

ARIETTATM 65

Możliwość wydajnej pracy w dowolnym miejscu dzięki płynnym przepływom pracy i łatwym w użyciu aplikacjom.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Migracja naszych najnowocześniejszych technologii obrazowania w celu zwiększenia pewności diagnostycznej i precyzji

Carving Imaging

Obrazy z „wyraźniejszą demarkacją” są generowane przez naszą zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu, która poprawia widoczność struktury tkanek. Umożliwia stabilne obrazowanie przy mniejszej zależności od pacjenta.

Wył.

Wł.

Wył.

Wł.

Wszechstronność głowic ultrasonograficznych

Kompleksowa gama głowic ultrasonograficznych wspiera różnorodne zastosowania kliniczne.