Polska

ARIETTATM 750VE

Wspieranie skutecznych i wysokiej jakości badań, w tym ogólnych rutynowych kontroli i obserwacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

W związku ze starzeniem się całego społeczeństwa w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie zapobieganiem chorobom serca i wczesnym wykrywaniem chorób.
System ARIETTA 750VE obejmuje różne zaawansowane funkcje, szczególnie przydatne w badaniach serca. Ponadto płynny przepływ pracy i łatwe w użyciu aplikacje wspierają usprawnianie badań i wysoką jakość obrazu.

PŁYNNY PRZEPŁYW PRACY

Funkcje serca

System obsługuje zautomatyzowany pakiet pomiarowy oparty na technologii Hemo Dynamic Structural Intelligence (HDSI), która jest unikalną technologią analizy angażującą sztuczną inteligencję. EyeballEF automatycznie mierzy frakcję wyrzutową (EF) metodą M. Simpsona.

  • Tryb uderzeń serca: Automatyczne wykrywanie ED/ES  
  • Wspomaganie kursora dopplerowskiego: Automatyczne ustawianie pozycji bramki próbnej
  • Automatyczne pomiary objętości LV, LA, RA

Inteligentna seria

iDGD (Doppler z podwójną bramką + nawigacja R-R)

E/e', jeden z kluczowych wskaźników wydajności rozkurczowej lewej komory, jest mierzony automatycznie w trybie Dopplera z podwójną bramką. Dzięki zastosowaniu tego wskaźnika w połączeniu z nawigacją R-R iDGD automatycznie wykrywa optymalne bicie serca, co czyni je skutecznym narzędziem w przypadkach arytmii.

  • Doppler z podwójną bramką: Umożliwia obserwację przebiegów Dopplera z dwóch różnych lokalizacji w tym samym cyklu pracy serca.
  • Nawigacja R-R: Umożliwia automatyczne wykrywanie stabilnego interwału R-R.

Czas pomiaru: Około 5 sekund – skrócenie czasu trwania o 83%
(przybliżenie w porównaniu z konwencjonalnymi systemami)

i2DTT

Wykonuje różne pomiary w pełni automatycznie za pomocą metody śledzenia 2D.
Jeden z nich, Global Longitudinal Strain (GLS), przyciąga uwagę w badaniach niewydolności serca.

iVascular

Ustawienia, takie jak położenie kolorowego obszaru zainteresowania i kursora, można ustawić za pomocą jednego kliknięcia w badaniu Dopplera naczynia. Obsługiwane są również przetworniki wypukłe. Ponadto możliwe jest automatyczne mierzenie grubości podłoża błony wewnętrznej (IMT) za pomocą funkcji AutoIMT.

Skrócenie czasu trwania o 40%
(przybliżenie w porównaniu z naszymi konwencjonalnymi systemami)

iVascular do badań naczyń kończyn dolnych

iVascular może dostosować ustawienia, takie jak kolorowa pozycja ROI i pozycja/rozmiar/kąt bramki próbki, klikając jeden raz przycisk w badaniu Dopplera naczynia.
Ponieważ funkcja ta jest również dostępna w widoku Trapezoid, można oczekiwać, że czas badania będzie krótszy nie tylko w przypadku tętnicy szyjnej, ale także w przypadku naczynia kończyny dolnej.

Czas wyświetlania przebiegu (sekundy)

Skrócenie czasu badań naczyń kończyn dolnych o 35% (przybliżenie w porównaniu z systemami konwencjonalnymi).

TWOJA APLIKACJA

Liniowy CW/wypukły CW
eTRACKING
Intensywność fali (WI)

Obsługiwane są unikalne funkcje wspierające bardziej szczegółową ocenę hemodynamiki.