Polska

ARIETTATM 750VE

Wspieranie skutecznych i wysokiej jakości badań, w tym ogólnych rutynowych kontroli i obserwacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Pure Symphonic Architecture

Technologia wyraźnego obrazowania zastosowana w modelach klasy premium zapewnia wszystkim użytkownikom wysoką jakość obrazu, umożliwiając wykrywanie nawet drobnych zmian.

eFocusing

Technologia transmisji i odbioru zapewniająca przejrzystość obrazowania z bliskiego do dalekiego pola. Zmniejszona zależność od ostrości i zależność od pacjenta.

[Opóźnienie i sumowanie] Częściowe skupienie

[eFocusing] Koncentracja na wszystkich głębokościach

Carving Imaging

Obrazy z „wyraźniejszą demarkacją” są generowane przez naszą zaawansowaną technologię przetwarzania obrazu, która poprawia widoczność struktury tkanek. Umożliwia stabilne obrazowanie przy mniejszej zależności od pacjenta.

Wył.

Wł.

Szerokie skanowanie

Może uzyskać szerszy kąt skanowania niż standardowy przetwornik wypukły o mniejszej jakości obrazu. Oczekuje się, że szersze pole widzenia poszerzy zakres badania.

Szeroki zakres skanowania wył. 70°

Szeroki zakres skanowania wł. 110°