หน้าหลัก

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

ศูนย์กลางนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Hub)

Open Innovation Hub คือสถานที่ที่เรา "ร่วมกันสร้าง" คุณค่าใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ฟูจิฟิล์มได้ปรับปรุงเทคโนโลยีหลักต่างๆ ที่มีต้นกําเนิดมาจากวัสดุที่ไวต่อแสงในการถ่ายภาพ และนําไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดหาทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และวัสดุต่างๆ มากมาย ในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พวกเราที่ Open Innovation Hub จึงตั้งเป้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการพูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับ 4 หัวข้อ อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิตประจําวัน และรูปแบบการทํางาน ซึ่งแสดงถึงหลักสำคัญสำหรับฟูจิฟิล์ม

ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)

[ภาพ]Open Innovation Hub ในประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)

ประเทศเยอรมนี (ดึสเซลดอร์ฟ)

[ภาพ]Open Innovation Hub ในประเทศเยอรมนี (ดึสเซลดอร์ฟ)