หน้าหลัก

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

ศูนย์กลางนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Hub)

Open Innovation Hub คือสถานที่ที่เรา "ร่วมกันสร้าง" คุณค่าใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ฟูจิฟิล์มได้ปรับปรุงเทคโนโลยีหลักต่างๆ ที่มีต้นกําเนิดมาจากวัสดุที่ไวต่อแสงในการถ่ายภาพ และนําไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดหาทั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และวัสดุต่างๆ มากมาย ในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พวกเราที่ Open Innovation Hub จึงตั้งเป้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการพูดคุยกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเกี่ยวกับ 4 หัวข้อ อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิตประจําวัน และรูปแบบการทํางาน ซึ่งแสดงถึงหลักสำคัญสำหรับฟูจิฟิล์ม

เครือข่ายศูนย์กลางทั่วโลก

ปัจจุบันนี้ Open Innovation Hub เปิดดำเนินงานอยู่ทั่วโลก โดยมีการทำงานร่วมกันจากฐานที่ตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ รปปงงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองดึสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี แม้ว่าแนวคิดพื้นฐานของศูนย์กลางแต่ละแห่งจะเหมือนกัน แต่สิ่งที่นำเสนอและกิจกรรมต่างๆ ก็ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดในแต่ละแห่งและลักษณะเฉพาะของแต่ละภูมิภาค

ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)

[ภาพ]Open Innovation Hub ในประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)

ประเทศสหรัฐอเมริกา (แคลิฟอร์เนีย)

[ภาพ]Open Innovation Hub ในประเทศสหรัฐอเมริกา (แคลิฟอร์เนีย)

ประเทศเยอรมนี (ดึสเซลดอร์ฟ)

[ภาพ]Open Innovation Hub ในประเทศเยอรมนี (ดึสเซลดอร์ฟ)