หน้าหลัก

อุปกรณ์อัลตราซาวด์

อุปกรณ์อัลตราซาวด์

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสําหรับการตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพอัลตราโซนิกที่ราบรื่นในสถานพยาบาลหลายแห่ง รวมถึงการดูแลที่บ้าน