หน้าหลัก

การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย

โซลูชั่นการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยของเรา ซึ่งใช้เทคโนโลยีเคมีแห้งของเรา เหมาะสําหรับแพทย์ที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สําหรับการรักษาผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยในช่วงแรก