หน้าหลัก

ฟูจิฟิล์ม ในประเทศไทย

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ ฟูจิฟิล์ม เอเชีย แปซิฟิก ในประเทศสิงค์โปร์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดี เช่น ผลิตภัณฑ์ทางด้านการถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล และโฟโต้อิมเมจจิ้ง ผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ กราฟฟิค อาร์ต และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย