หน้าหลัก

กล้องดิจิทัล

NEW
GFX System

 กล้องดิจิตอลมิเรอร์เลสขนาดใหญ่ที่สร้างคุณภาพของภาพสูงสุดระดับโลก

[ภาพ] กล้องดิจิทัลระบบ GFX ของ Fujifilm
X System

กล้องดิจิตอลมิเรอร์เลสขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาให้ภาพที่มีคุณภาพสูง

[ภาพ] กล้องดิจิทัลระบบ X ของ Fujifilm