หน้าหลัก

อุปกรณ์ถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์

อุปกรณ์ถ่ายภาพเอกซเรย์

เราจัดหาผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางการแพทย์ โดยใช้ประสบการณ์ของเราในการเป็นผู้นําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสําหรับการวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์เป็นเวลาหลายปี