หน้าหลัก

ติดต่อเรา

คําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

คําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 8
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร: 02-270-6000 
อีเมล: xseries.info@fujifilm.com
ดูแผนที่

ศูนย์บริการ

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร. 02-270-6161 - 66
ดูแผนที่

Xspace

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น G
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00.
 โทร. 02-270-6108
ดูแผนที่

ผู้ประสานงานระบบการแพทย์
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร: 02-270-6000 ต่อ312
อีเมล: medical_thailand@fujifilm.com

ฝ่ายประสานงานการขายและการตลาด
เวลาเปิดทําการ : จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร. 02-270-6000 ต่อ 612
อีเมล: ftai.graphic@fujifilm.com

ฝ่ายการตลาด
โทร. 02-270-6000ต่อ 591
อีเมล: Prescale.thailand@fujifilm.com

คําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 8
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร: 02-270-6000 ต่อ 424
อีเมล: instaxthmarketing@gmail.com
ดูแผนที่

ศูนย์บริการ

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00.
โทร: 02-270-6000 ต่อ 726
ดูแผนที่

คําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 8
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร: 02-270-6000 ต่อ 424
อีเมล: FTAI-PHOTO@fujifilm.com
ดูแผนที่

ศูนย์บริการ

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด
388 อาคาร S.P. ชั้น 2
ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
เวลาทําการ: จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
9:00 – 18:00
โทร: 02-270-6000 ต่อ 726
ดูแผนที่

ฝ่ายประสานงานการตลาด
Fujifilm Printing Thailand