หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ด้านการวิจัยและพัฒนา

เราให้คุณค่ากับจินตนาการเพื่อการมองเห็นภาพของสังคมในอนาคตและแสวงหาการวิจัยและพัฒนาที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม

Fujifilm มีรากฐานมาจากระบบการถ่ายภาพแบบซิลเวอร์เฮไลด์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของเทคโนโลยีหลากหลายแบบ ดังที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเราได้กลั่นกรองและบ่มเพาะเทคโนโลยีหลักเหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสําคัญอันนําเรามาสู่จุดที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้

ในทางตรงกันข้าม สำหรับการวิจัยและพัฒนาในอนาคตนั้น เราเชื่อว่าพื้นฐานที่สำคัญคือ “จินตนาการ” ที่หลากหลายและเปิดกว้าง ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและยอมรับในความแตกต่างได้มากกว่าที่เคยเป็นมา และการคิดจากมุมมองที่ว่าสังคมและผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่ต่อเนื่องรอบตัวเรา เราเข้าใจแก่นแท้ของข้อมูลอันหลากหลายที่เข้ามาและออกไปในทุกๆ วัน และเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับการดําเนินการที่รวดเร็ว การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เราสามารถดำเนินการเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคม