หน้าหลัก

ข้อมูลบริษัท

FUJIFILM (Thailand) Ltd.

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ กล้องดิจิตอล กล้อง Instax และ ผลิตภัณฑ์มินิแล็บ เครื่องมือแพทย์  
อุปกรณ์ทางด้านการพิมพ์ภาพ กราฟฟิกอาร์ต และสินค้าอุตสาหกรรม 

ที่อยู่

FUJIFILM (Thailand) Ltd.

123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 02-270-6000

ดูแผนที่

Fujifilm X-Space
388 อาคาร S.P. ชั้น G ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เปิด : 9.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-270-6108

Camera Pro Service
388 อาคาร S.P. ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เปิด : 9.00 น. – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-270-6000 ext. 726

หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์/ที่อยู่อีเมล

หมายเลขโทรศัพท์ : 66(0) 2270 6000

โทรสาร : 66(0) 22706007

อีเมล : FTAI-SERVICES@fujifilm.com

สำนักงานใหญ่

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อย ของ ฟูจิฟิล์ม เอเชีย แปซิฟิค ที่สิงค์โปร์ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กล้องดิจิตอล กล้อง Instax และ ผลิตภัณฑ์มินิแล็บ เครื่องมือแพทย์  
อุปกรณ์ทางด้านการพิมพ์ภาพ กราฟฟิกอาร์ต และสินค้าอุตสาหกรรม 
ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2532 เมื่อถึงยุคของการเปลี่ยนผ่านฟูจิฟิล์มไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคน
ในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “NEVER STOP” จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจฟิล์มสำหรับการถ่ายภาพ  มีวิสัยทัศน์มองอนาคตในยุคดิจิตอล โดยการพัฒนานวัตกรรมและขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง มีการขยายบิสซิเนสโดยมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Medical System และ Healthcare) เข้ามามีบทบาทช่วยให้วิทยาการทางการแพทย์
พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ รวมไปถึงสินค้ากลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทขนาดใหญ่ (Graphic Art) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่เราไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง  และสามารถพิมพ์งานได้หลากหลายในระดับพรีเมี่ยม  
โดยฟูจิฟิล์มได้วางกลยุทธ์เดินหน้าขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้นพร้อมขยายช่องทางตลาด อย่างต่อเนื่อง พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อยืนหยัดความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีต่อไป