หน้าหลัก

PlateRite Ultima:

NEW

รุ่น PlateRite Ultimate มีความโดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยิงแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ในตลาด แบบขนาดใหญ่ ช่วยให้ยิงแม่พิมพ์ได้หลากหลายขนาดเริ่มต้นจาก 4 หน้ายกจนไปถึง 48 หน้ายกที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดด้วยความเร็วสูง

  48000- SX/S 40000- SX/S 36000- ZX/Z/SX/S 24000- ZX/Z/SX/S 16000II-Z/S/E
ระบบการบันทึก (External Drum)
แหล่งกําเนิดแสง

เลเซอร์ไดโอด SX – 1 x 1024 ชาแนล
เลเซอร์ไดโอด S – 1 x 512 ชาแนล

เลเซอร์ไดโอด ZX – 2 x 1024 ชาแนล
เลเซอร์ไดโอด Z – 2 x 512 ชาแนล
เลเซอร์ไดโอด SX – 1 x 1024 ชาแนล
เลเซอร์ไดโอด S – 1 x 512 ชาแนล
เลเซอร์ไดโอด 1 x 512 ช่อง
ขนาดแม่พิมพ์

สูงสุด: 2,900 x 1,350 มม.
ต่ำสุด: 650 x 550 มม.1

สูงสุด: 2,280 x 1,600 มม.
ต่ำสุด: 650 x 550 มม.1
สูงสุด: 2,100 x 1,600 มม.
ต่ำสุด: 650 x 550 มม.1
สูงสุด: 1,750 x 1,400 มม.
ต่ำสุด: 650 x 550 มม.1
สูงสุด: 1,470 x 1,165 มม.
ต่ำสุด: 650 x 550 มม.6
รองรับการทำงานแบบแม่พิมพ์คู่ รองรับ, ขนาดสูงสุด1,450 x 1,350 มม.

รองรับ, ขนาดสูงสุด 1,060 x 1,600 มม.

ZX/Z/SX – รองรับ, ขนาดสูงสุด 1,060 x 1,600 มม. S – Factory Option ไม่รองรับ
ขนาดภาพ

สูงสุด: 2,900 x 1,335 มม.2ระยะกริปเปอร์ Leading edge 8 มม, Tailing Edge  7 มม..

สูงสุด: 2,280 x 1,585 มม.2
ระยะกริปเปอร์ Leading edge 8 มม, Tailing Edge  7 มม..
สูงสุด: 2,100 x 1,585 มม.2
ระยะกริปเปอร์ Leading edge 8 มม, Tailing Edge  7 มม..
สูงสุด: 1,750 x 1,385 มม.2
ระยะกริปเปอร์ Leading edge 8 มม, Tailing Edge  7 มม..

Z/S - สูงสุด: 1,470 x 1,154 มม.7
ระยะกริปเปอร์ Leading edge 6 มม, Tailing Edge  5 มม..
E - สูงสุด: 1,470 x 1,157 มม.**
ระยะกริปเปอร์ Leading edge 6 มม, Tailing Edge  5 มม..

ความหนาของแม่พิมพ์ 0.3 – 0.4 มม.3 0.2 – 0.4 มม.3 0.15 – 0.4 มม.
ความละเอียด 12004 , 2400, 2438, 2540dp
ความเร็วในการยิงแม่พิมพ์๖แผ่นต่อชั่วโมง ที่ 2400 dpi) SX: สูงสุด: 17 แผ่น ขนาด 2,900 x 1,350 มม.
สูงสุด: 42 แผ่น ขนาด 1,030 x 800 มม.
S: สูงสุด: 14 แผ่น ขนาด 2,900 x 1,340 มม.
สูงสุด: 34 แผ่น ขนาด 1,030 x 800 มม.
SX: สูงสุด: 22 แผ่น ขนาด 2,280 x 1,276 มม.
สูงสุด: 44 แผ่น ขนาด 1,030 x 800 มม.
S: สูงสุด: 17 แผ่น ขนาด 2,280 x 1,276 มม.
สูงสุด: 36 แผ่น ขนาด 1,030 x 800 มม.
ZX: สูงสุด: 35 แผ่น ขนาด 2,032 x 1,270 มม. สูงสุด
70 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
Z: สูงสุด: 29 แผ่น ขนาด 2,032 x 1,270 มม. สูงสุด
58 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
SX: สูงสุด: 24 แผ่น ขนาด 2,032 x 1,270 มม. สูงสุด
44 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
S: สูงสุด: 19 แผ่น ขนาด 2,032 x 1,270 มม. สูงสุด
36 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
ZX: สูงสุด 41 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 70 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
Z: สูงสุด 34 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 58 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
SX: สูงสุด 30 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 44 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
S: สูงสุด 24 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 36 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
E: สูงสุด 17 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 20 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
S: สูงสุด 25 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 32 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
Z: สูงสุด 31 แผ่น ขนาด 1,448 x 1,143 มม.
สูงสุด 39 แผ่น ขนาด 1,030 มม. x 800 มม.
ขนาด(เครื่องหลัก กว้างxยาวxสูง) 4,600 x 2,100 x 1,795 มม. 3,840 x 2,100 x 1,795 มม. 1,775 x 2,740 x 1,515 มม.
น้ำหนัก 4,000 กก. 3,720 กก. 3,720 กก. 3,710 กก. 1,640 กก.
กำลังไฟที่ต้องการ เครื่องหลัก: เฟสเดียว 200 ถึง
240V, 5.3 kW, 32A
หน่วยหล่อเย็น: เฟสเดียว 200
ถึง 240V, 2 kW, 8A
หน่วยเป่าลม: เฟสเดียว 200
ถึง 240V, 1 kW, 10A
ยูนิตหลัก: เฟสเดียว 200 ถึง 240V, 5.2kW, 35A
หน่วยหล่อเย็น: เฟสเดียว 200 ถึง 240 V, 2kW, 8A
(รุ่น Z และ ZX ต้องใช้ชุดทำความเย็นสองเครื่อง)
หน่วยเป่าลม: เฟสเดียว 200 ถึง 240V, 1kW, 10A
ยูนิตหลัก: เฟสเดียว 200 ถึง
240V, 5kW, 25A
หน่วยหล่อเย็น 200 ถึง
240V, 2kW, 8A
ชุดเครื่องหน่วย: เฟสเดียว 200 ถึง 240V, 1 kW, 10A
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน โต๊ะป้อนแม่พิมพ์แบบแมนนวล, หน่วยหล่อเย็น, หน่วยเป่าลม, Signal Tower ชุดทำความเย็น, เสาเครื่องเป่าลม
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม(Option)

ระบบพันซ์,, ไม่มีการเจา

ะแม่พิมพ์,รองรับความหนา

แม่พิมพ์ 0.5 มม.

ระบบพันซ์,, ไม่มีการเจาะแม่พิมพ์, รองรับการทำงานแบบแม่พิมพ์คู่เฉพาะรุ่น S (dual plate loading), รองรับความหนาแม่พิมพ์ 0.5 มม. ระบบหัวตอกเจาะ, ตัวเลือกการจัดการแผ่นเพลตแบบไม่ใช้หัวตอกเจาะ
ตัวเลือกระบบอัตโนมัติ SA-L48000 Skid, MA-L400005 , AT-M   MA-L40000, SA-L48000 Skid5 , SA-L36000 Skid5 , AT-M โต๊ะโหลดแผ่นเพลตแบบแมนวล, MA-L16000, AT-M