หน้าหลัก

น้ำยาเคมีในห้องพิมพ์

น้ำยาเคมีในห้องพิมพ์โททอลโซลูชั่นสำหรับน้ำยาเคมีในห้องพิมพ์ ค้นพบความแตกต่างของฟูจิฟิล์มที่สร้างสรรค์งานพิมพ์ของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ฟูจิฟิล์ม นําเสนอวัสดุและอุปกรณ์ออฟเซตที่ครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีเพียงแม่พิมพ์และสารเคมีต่าง ๆ เท่านั้น สิ่งนี้สร้างข้อได้เปรียบที่สําคัญสําหรับคุณในฐานะเจ้าของโรงพิมพ์ เรามองถึงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ก่อนการพิมพ์ไปจนถึงหลังการพิมพ์ แทนที่จะดูเพียงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เราทราบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเชื่อมโยงกันและอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อกัน เพราะความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการทำงานออฟเซตทั้งหมดและประสบการณ์อันยาวนานของเราจะสามารถช่วยให้เราสนับสนุนคุณให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ต้นทุนการผลิตที่ลดลง

น้ำยาเคมีในห้องพิมพ์พิมพ์เป็นปัจจัยเพียงเล็กน้อยในต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ แต่อาจมีผลต่อต้นทุนสุดท้ายเป็นอย่างมาก อาจจะขาดทุนหรือได้กำไร น้ำยาเคมีในห้องพิมพ์ของเราช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการพิมพ์ที่เสถียรภาพ และด้วยความเร็วเครื่องจักรที่เร็วที่สุด ด้วยการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ท้ายที่สุดแล้งว ต้นทุนต่อหน่วยที่มีความสำคัญ!

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ปัจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในปัจจุบัน คือการแน่ใจว่าได้ผลผลิตสูงสุด หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทํางานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

การพิมพ์แบบไม่มีปัญหาตลอดกระบวนการจนกระทั่งงานพิมพ์เสร็จสิ้น ผลลัพธ์ คือ เวลาหยุดทำงานที่น้อยที่สุด

คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม

พื้นฐานคุณภาพงานพิมพ์ของคุณเริ่มต้นจากแม่พิมพ์ หากเกิดปัญหาขึ้นตรงจุดนี้ การแก้ไขปัญหานั้นในกระบวนการหลังจากนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม ยังมีช่วงเอื่น ๆ ในกระบวนการพิมพ์ที่ผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดสามารถทําลายคุณภาพงานพิมพ์ได้

การใช้ผลิตภัณฑ์ Fujifilm ที่ผสมผสานอย่างเหมาะสมจะทําให้คุณได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าของคุณได้ ที่ Fujifilm เราใส่ใจทั้งงานพิมพ์และความสำเร็จ!

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Fujifilm นําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยสูตรผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี VOC จนถึงผลิตภัณฑ์ติดฉลากปลอดสารเพื่อความปลอดภัย เรามีเทคโนโลยีที่ปราศจากตัวทําละลายเพื่อใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ เรายังรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดขยะด้านบรรจุภัณฑ์