หน้าหลัก

ระบบการถ่ายภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed Radiography)

DynamIx HR2 แผ่นเพลตภาพ

NEW

ระบบ CR นําเสนอการอ่านค่าความละเอียดสูงจาก 25 ไมโครเมตรถึง 100 ไมโครเมตร

การใส่ IP ด้วยมือ

DynamIx HR2 ทําให้มีพื้นที่ทํางานขนาดเล็กโดยคงการใส่/การดีด IP ไว้ที่ด้านหน้าของเครื่องอ่านภาพ

ระบบตัด IP แบบพิเศษ*1 นําเสนอ IP ที่ปรับแต่งมาเพื่อทดสอบวัตถุ

  • *1 พร้อมให้บริการตามคําขอ ติดต่อเราสําหรับขนาดและรูปทรงที่กําหนดเอง