หน้าหลัก

ซอฟต์แวร์สําหรับ DynamIx

DynamIx VU

NEW

ซอฟต์แวร์การถ่ายภาพวินิจฉัยที่มีเทคโนโลยีการประมวลผลภาพระดับสูงสุดสําหรับมาตรฐานการทดสอบ

โปรแกรมดูภาพ / ซอฟต์แวร์การวัด Dynamix VU

ซอฟต์แวร์

DynamIx VU Console
รับภาพจากเครื่องอ่านภาพและปรับคุณภาพของภาพ
โปรแกรมดูภาพ DynamIx VU
ช่วยให้สามารถประเมินคุณภาพของภาพและการกําหนดข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย
DynamIx VU Server
จัดเก็บข้อมูลและช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้

PC ของลูกค้า

CPU
Intel® CoreTM i7 CPU ที่ 2.6 GHz หรือสูงกว่า
OS
Windows® 7 Professional 64 bit Service Pack 1 English

Server PC

CPU
Intel® Xeon® E3-1225 ที่ 3.10 GHz หรือสูงกว่า
OS
Windows® Server 2008 R2 Service Pack 1 English

แสดง

ดูภาพมาตรฐาน
จอภาพ LCD ความละเอียดสูง 3M ขนาด 21.2 นิ้ว
รุ่นที่แนะนํา
EIZO® Radiforce RX340
ความละเอียด
1536 × 2048 พิกเซล
 
ดูภาพระดับสูง
จอภาพ LCD ขาวดําความละเอียดสูง 5M ขนาด 21.3นิ้ว
รุ่นที่แนะนํา
EIZO® Radiforce GX530
ความละเอียด
2048 × 2560 พิกเซล