หน้าหลัก

Industrial X-Ray Chemicals (NDT)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี X-Ray อุตสาหกรรมของ FUJIFILM ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำงานร่วมกับฟิล์ม IX ที่เหนือกว่าของ FUJIFILM เพื่อสร้างความสอดคล้องและคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด สารเคมียังทํางานได้ดีกับฟิล์มเอ็กซเรย์อุตสาหกรรมยี่ห้ออื่น  

สารเคมีเอ็กซเรย์อุตสาหกรรม FUJIFILM ได้รับการแนะนําให้ใช้กับฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรม เนื่องจากความคุ้มทุนเมื่อเทียบกับ Medical Auto หรือสารเคมี Manual X-Ray ปกติ

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
HIRENDOL น้ำยาล้างรูป 2-Parts นี้เป็นสารเคมีที่มีการเจือจางสูงที่ออกแบบมาสําหรับกระบวนการของฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมในกระบวนการแบบแมนวล 20L
HIREN FIX  2-Parts Fixer นี้เป็นสารเคมีที่มีการเจือจางสูงที่ออกแบบมาสําหรับกระบวนการของฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมในกระบวนการแบบแมนวล 4 x 5L
SUPERDOL  น้ำยาล้างรูป 3-Parts นี้เป็นสารเคมีที่มีการเจือจางสูงที่ออกแบบมาเพื่อการประมวลผลฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมในกระบวนการอัตโนมัติ 38L
SUPERDOL S I ใช้ร่วมกับ SUPERDOL I ใน Developer Working Tank Developer Starter นี้เป็นสารเคมีที่มีการเจือจางสูงที่ออกแบบมาสำหรับการประมวลผลฟิล์มเอกซ์เรย์อุตสาหกรรมในกระบวนการอัตโนมัติ 80L
SUPER F IN 2-Parts Fixer นี้เป็นสารเคมีที่มีการเจือจางสูงที่ออกแบบมาสําหรับกระบวนการของฟิล์มเอ็กซ์เรย์อุตสาหกรรมในกระบวนการอัตโนมัติ 38L