หน้าหลัก

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ

NEW

สนับสนุนการผลิตหลักฐานที่น่าเชื่อถือในทุกสาขาด้วยน้ำยาคุณภาพสูงที่ให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้เสมอ

เรานําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในฐานะบริษัทชั้นนําด้านสารเคมีห้องปฏิบัติการ

นับตั้งแต่ก่อตั้ง เราได้มุ่งเป้าที่จะเป็นผู้ผลิตน้ำยาที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการวิจัยที่หลากหลายของภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูง และแผนกสารเคมีในห้องปฏิบัติการได้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราจะยังคงทําหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยที่เชื่อถือได้ต่อไปในอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีที่สั่งสมมาของเรา