หน้าหลัก
[ภาพ] ภาพมุมเหนือศีรษะ มุมมองมุมด้านหน้าของ Frontier DE100

เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายอิงก์เจ็ต

Frontier DE100

NEW

Frontier DE100 เป็นเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายอิงก์เจ็ตขนาดกะทัดรัดที่สร้างภาพคุณภาพสูงบนกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายหลากหลายประเภท การกําหนดค่าระบบที่ยืดหยุ่นของเครื่องพิมพ์รองรับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อโอกาสการพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัลนานาชนิด

วิวัฒนาการ —กะทัดรัดแต่ทรงพลัง

Frontier DE100 เป็นเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายอิงก์เจ็ตขนาดกะทัดรัดที่สร้างภาพคุณภาพสูงบนกระดาษพิมพ์ภาพถ่ายหลากหลายประเภท การกําหนดค่าระบบที่ยืดหยุ่นของเครื่องพิมพ์รองรับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อโอกาสการพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัลนานาชนิด

  • *ขึ้นอยู่กับวิธีการวัดที่กําหนดของเรา ในบางกรณีประสิทธิภาพการทํางานอาจไม่เป็นไปตามข้างต้นตามสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน
พื้นผิวกระดาษที่หลากหลาย

รองรับกระดาษมัน เคลือบเงา และผ้าไหม
เร็ว ๆ นี้จะรองรับพื้นผิวกระดาษแบบอื่น ๆ เพื่อให้ตอบสนองกับผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้น

ประหยัดพื้นที่และเวลา เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

บํารุงรักษาง่าย

เพียงแค่เปิดฝาครอบด้านหน้าเพื่อเปลี่ยนตลับหมึกหรือโรลกระดาษ

[ภาพ] ใช้มือดึงถาดทิ้งเศษกระดาษออกจากด้านหน้าของ DE100

ทิ้งเศษกระดาษออกมา

[ภาพ] ถาดใส่กระดาษเปิดออกมีโรลกระดาษใส่ไว้ในถาดของเครื่องพิมพ์ DE100

เปลี่ยนโรลกระดาษ

[ภาพ] ใช้มือใส่ตลับหมึกใหม่ลงในช่องใส่ตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ DE100

เปลี่ยนตลับหมึก

การลดการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

ความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองลดน้อยลงเพราะใช้หมึกความหนืดสูงซึ่งส่งผลให้จํานวนงานพิมพ์ภาพถ่ายต่อตลับหมึกเพิ่มเป็น 1.9 เท่า

[ภาพ] กราฟแท่งแสดงถึง DE100 ว่าสามารถพิมพ์กระดาษได้มากกว่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน 1.9 เท่า

จํานวนแผ่นที่พิมพ์ต่อตลับ