หน้าหลัก

น้ำยาสำหรับการล้างอัดภาพ

FUJIFILM นําเสนอน้ำยาหลากหลายประเภทเพื่อการล้างฟิล์มเนกาทีฟ CN-16 สําหรับมินิแล็บ น้ำยาล้างฟิล์ม FA และ น้ำยา CR-56 เพื่อสร้างภาพจากฟิล์มสีแบบรีเวอร์ซัลภายใต้แบรนด์ FUJIFILM และแบรนด์ Fuji Hunt