หน้าหลัก

Image Intelligence

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณต่อโลก

ภาพถ่ายที่กักเก็บความรู้สึกหนึ่งไว้ยาวนานตลอดไป คุณถ่ายอะไรในภาพนั้น ภาพนั้นสื่ออะไรกับคุณ Fujifilm มีเป้าหมายที่จะเข้าใจอารมณ์ของบุคคลที่ถ่ายภาพ นี่เป็นทั้งแรงจูงใจและเป็นแก่นสารชั่วนิจนิรันดรของเรา

Image Intelligence™ สําหรับการถ่ายภาพทุกประเภท

Image Intelligence™ นําความก้าวหน้าล่าสุดในการประมวลผลภาพไปใช้ในแต่ละสาขาที่ไฮเทคเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การพิมพ์ และการถ่ายภาพทางการแพทย์

ตัวอย่างเช่น การใช้การบีบอัดแบบไดนามิกที่แต่เดิมพัฒนาขึ้นสําหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์ในภาพถ่ายในชีวิตประจําวัน หรือใช้ประโยชน์จากความรู้ความชํานาญในการพิมพ์งานด้านการดำเนินงานที่ซับซ้อนในการถ่ายภาพทั่วไป หรือการถ่ายภาพวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่ง Image Intelligence™ ยังคงพัฒนาในหลากหลายสาขาต่อไป

  • * Image Intelligence™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation