หน้าหลัก

Image Intelligence

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของคุณต่อโลก

Fujifilm ได้ใช้ความพยายามทุ่มเทอย่างยาวนานในการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่มุ่งเน้นในการจำลองโลกอย่างที่มนุษย์เห็นและรับรู้อย่างถูกต้อง และเพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของผู้คนและโลกที่ผู้คนต้องการสื่อสารอย่างแม่นยํา

Fujifilm ได้ตั้งคําถาม ศึกษา และค้นคว้าอย่างต่อเนื่องว่าผู้คนรับรู้แสง สี และภาพถ่ายอย่างไร

ความพยายามเป็นเวลาหลายปีเหล่านี้ได้ผลลัพธ์คือ Image Intelligence™ — สินทรัพย์เทคโนโลยีการประมวลผลภาพของ Fujifilm ที่เกิดจากความรู้และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาตลอดในช่วงเวลา 80 ปีของการพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์แลการประเมินภาพสำหรับซิลเวอร์เฮไลด์ และระบบการถ่ายภาพดิจิทัล

มุ่งมั่นในการสร้างภาพถ่ายที่จําลองโลกอย่างที่คุณมองเห็นและรับรู้!

ด้วย Image Intelligence™ คุณจะสามารถกู้รูปถ่ายที่เกิดเหตุสุดวิสัยเหล่านั้นได้

ภาพถ่ายที่กักเก็บความรู้สึกหนึ่งไว้ยาวนานตลอดไป คุณถ่ายอะไรในภาพนั้น ภาพนั้นสื่ออะไรกับคุณ Fujifilm มีเป้าหมายที่จะเข้าใจอารมณ์ของบุคคลที่ถ่ายภาพ นี่เป็นทั้งแรงจูงใจและเป็นแก่นสารชั่วนิจนิรันดรของเรา

Image Intelligence™ ในที่ทํางาน

ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การถ่ายภาพวันหยุดพักร้อนไปจนถึงการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ Image Intelligence™ ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงการถ่ายภาพทั่วไปเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงการถ่ายภาพทุกประเภทตั้งแต่งานพิมพ์ไปจนถึงการถ่ายภาพทางการแพทย์ และการใช้งานอื่น ๆ ที่หลากหลายอีกมากมาย

Image Intelligence™ สําหรับการถ่ายภาพทุกประเภท

Image Intelligence™ นําความก้าวหน้าล่าสุดในการประมวลผลภาพไปใช้ในแต่ละสาขาที่ไฮเทคเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การพิมพ์ และการถ่ายภาพทางการแพทย์

ตัวอย่างเช่น การใช้การบีบอัดแบบไดนามิกที่แต่เดิมพัฒนาขึ้นสําหรับการถ่ายภาพทางการแพทย์ในภาพถ่ายในชีวิตประจําวัน หรือใช้ประโยชน์จากความรู้ความชํานาญในการพิมพ์งานด้านการดำเนินงานที่ซับซ้อนในการถ่ายภาพทั่วไป หรือการถ่ายภาพวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่ง Image Intelligence™ ยังคงพัฒนาในหลากหลายสาขาต่อไป

  • * Image Intelligence™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation