หน้าหลัก

การผ่าตัดที่รุกล้ำร่างกายน้อยที่สุด

Fujifilm ทําการตลาดระบบและอุปกรณ์เสริมที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อยที่สุดอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของศัลยแพทย์ในสถานการณ์การรักษาที่หลากหลาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า