หน้าหลัก

กล้องโทรทรรศน์ Full HD

กล้องโทรทรรศน์ FUJIFILM ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่สําคัญของคุณในการผ่าตัดที่รุกล้ำร่างกายน้อยที่สุด

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กล้องโทรทรรศน์ ENT 2 มม.

หมายเลขรายการ

31.0813a,  31.0814a

รหัสผลิตภัณฑ์

กล้องส่องขนาดเล็ก

ทิศทางมุมมอง

[31.0813a]

[31.0814a]
30°

ขอบเขตการมองเห็น

มุมกว้าง

ระยะใช้งานของกล้องส่อง

110 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกล้องส่อง

2 มม.

กล้องโทรทรรศน์ ENT 2.7 มม.

หมายเลขรายการ

31.0005a,  31.0009a,  31.0810a,  31.0811a

รหัสผลิตภัณฑ์

กล้องโทรทรรศน์แบบแข็ง

ทิศทางมุมมอง

[31.0005a]

[31.0009a]
70°

[31.0810a]

[31.0811a]
30°

ขอบเขตการมองเห็น

มุมกว้าง

ระยะใช้งานของกล้องส่อง

[31.0005a]
110 มม.

[31.0009a]
110 มม.

[31.0810a]
187 มม.

[31.0811a]
187 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกล้องส่อง  

2.7 มม.

กล้องโทรทรรศน์ ENT 4 มม.

หมายเลขรายการ

31.0801a,  31.0803a,  31.0804a

รหัสผลิตภัณฑ์

กล้องส่อง FX II HD

ทิศทางมุมมอง

[31.0801a] 

[31.0803a] 
70°

[31.0804a]
30°

ขอบเขตการมองเห็น

มุมกว้าง

ระยะใช้งานของกล้องส่อง

175 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกล้องส่อง

4 มม.