หน้าหลัก

ปั๊มอเนกประสงค์เฉพาะทาง

พันธมิตร

ปั๊ม PM304 ครอบคลุมสัญญาณสี่ชนิด ได้แก่ การส่องกล้องตรวจช่องท้อง การส่องกล้องตรวจข้อ การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก และการตรวจทางเดินปัสสาวะ อุปกรณ์ที่ชาญฉลาดนี้ผสมผสานกับการออกแบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยสูงสุด 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ปั๊มอเนกประสงค์เฉพาะทาง

มองเห็นพารามิเตอร์หลักได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้บุคลากรสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ปั๊มหลายสัญญาณเป็นระบบการจัดการของเหลวอเนกประสงค์ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้สําหรับการขยายตัว การล้างสวนของเหลวและการดูดของเหลว และเพื่อตรวจสอบความแตกต่างของปริมาตรระหว่างของเหลวสําหรับการล้างสวนที่ไหลเข้าและออกจากคนไข้ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยและการผ่าตัดด้วยกล้องส่องตรวจ

PM304

ช่วงแรงดัน

การส่องกล้องตรวจช่องท้อง : ไม่สามารถปรับได้

การส่องกล้องตรวจข้อ : 5-150 มิลลิเมตรปรอท

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก : 15-150 มิลลิเมตรปรอท

การตรวจทางเดินปัสสาวะ : 10-90 มิลลิเมตรปรอท

ช่วงการไหล

การส่องกล้องตรวจช่องท้อง : 1.0-1.8 ลิตร/นาที การส่องกล้องตรวจข้อ : 0.1-1.8 ลิตร/นาที การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก : 50-500 มล./นาที การตรวจทางเดินปัสสาวะ : 25-500 มล./นาที

ความสามารถในการดูด

สูงสุด 2.0 ลิตร/นาที (ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือ)

แหล่งจ่ายไฟ

100-240 V~

ความถี่

50-60 Hz

การใช้พลังงาน

80 VA

การใช้กระแสไฟฟ้า

100 V: 0.8 A

240 V: 0.3 A

การจําแนกประเภท

การป้องกันคลาส I, ประเภท BF, IP 41

ขนาด (ก x ส x ล)

380 x 148 x 388 มม.

น้ำหนัก

6.3 กก.

อุปกรณ์เสริม
  • ชุดท่อสําหรับการชะล้าง แบบใช้แล้วทิ้ง 10 ชิ้นต่อกล่อง
  • ชุดท่อสําหรับการชะล้าง แบบใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง
  • ชุดท่อสําหรับการดูด แบบใช้แล้วทิ้ง 10 ชิ้นต่อกล่อง
  • ชุดท่อสําหรับการดูด ตัวเชื่อมต่อ 2 ตัว แบบใช้แล้วทิ้ง 10 ชิ้นต่อกล่อง
  • ชุดท่อสําหรับสุญญากาศรวมฟิลเตอร์ แบบใช้แล้วทิ้ง 10 ชิ้นต่อกล่อง
  • สเกลปริมาตรที่แตกต่างกัน
  • ภาชนะบรรจุทรงเบมิส, 3 ลิตร, 2 ชิ้นต่อแพ็ก, แบบใช้แล้วทิ้ง, กระบอกดูดที่มีอัตราการไหลสูง
  • ภาชนะบรรจุทรงเบมิส, 3 ลิตร, 36 ชิ้นต่อแพ็ก, แบบใช้แล้วทิ้ง, กระบอกดูดที่มีอัตราการไหลสูง