หน้าหลัก

Synapse® VNA

NEW

ระบบจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น PACs images เป็นต้น

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

การจัดการข้อมูลภาพทางการแพทย์

นักปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรจําเป็นต้องเข้าถึงภาพเพื่อให้การดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด ความสามารถในการทํางานร่วมกันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการวินิจฉัย การรักษา การติดตามผล และการประสานงานในการดูแล

Synapse VNA (Vendor neutral archive) ออกแบบมาสําหรับการทํางานร่วมกันของภาพเอ็กซ์เรย์ที่แท้จริง ระบบนี้ให้การจัดเก็บที่ปลอดภัยและง่ายต่อการจัดการ และสามารถเข้าถึงบันทึกการถ่ายภาพคนไข้ที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงระบบ HIT ทั้งหมด

 • มีความปลอดภัยและช่วยให้สามารถควบคุมข้อมูลภาพทั้งหมดด้วยเครื่องมือ Image Life Cycle Management 
 • สร้างมุมมองเดียวที่มีคนไข้เป็นศูนย์กลางตลอดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 • จัดการข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์แบบ DICOM และที่ไม่ใช่ DICOM ทั้งหมดในระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้มากที่สุดเพียงระบบเดียว 
 • เชื่อมโยง ข้อมูลภาพถ่ายทางการแพทย์ของทั้งโรงพยาบาล โดยใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยระบบ VNA
 • ผสานรวมระบบการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ทั้งหมด โดย Synapse VNA ได้เชื่อมต่อระบบของบริษัทต่าง ๆ มากกว่า VNA อื่น ๆ 

ดูภาพรวมโซลูชัน VNA ของ Fujifilm

โปรแกรมดูภาพระดับองค์กร Synapse Mobility

Synapse Mobility Enterprise Viewer คือ โปรแกรมดูภาพและดูรายงาน DICOM และ Non-DICOM ซึ่งสนับสนุนและผสานรวมเข้ากับ Synapse VNA ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Synapse Mobility Enterprise Viewer และคุณลักษณะการทํางานร่วมกันที่เป็นเอกลักษณ์ของ Synapse Mobility Enterprise Viewer โปรแกรมดูภาพและดูรายงาน DICOM และและ Non-DICOM ซึ่งสนับสนุนและผสานรวมเข้ากับ Synapse VNA ได้อย่างราบรื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Synapse Mobility Enterprise Viewer และคุณลักษณะการทํางานร่วมกันที่เป็นเอกลักษณ์

 

ความสามารถในการทํางานร่วมกันด้านการประมวลผลภาพอย่างแท้จริง

นักปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรจําเป็นต้องเข้าถึงภาพเพื่อให้การดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด ความสามารถในการทํางานร่วมกันนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการวินิจฉัย การรักษา การติดตามผล และการประสานงานในการดูแล อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสามารถขัดขวางการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญได้ ระบบ EHR/RIS/PACS ที่แตกต่างกันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสื่อสารต่อกันและกันได้อย่างง่ายดาย สถานการณ์นี้สร้างปัญหาให้กับระบบไอที ทำให้ระบบต่างๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งทำให้มีผลต่อขั้นตอนการทำงานรวมถึงความปลอดภัยของระบบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูและผู้ป่วยได้ Synapse VNA (Vendor neutral archive) ออกแบบมาสําหรับการทํางานร่วมกันของภาพเอ็กซ์เรย์ที่แท้จริง ระบบนี้ให้การจัดเก็บและการเข้าถึงบันทึกการถ่ายภาพคนไข้ที่สมบูรณ์อย่างปลอดภัยและง่ายต่อการจัดการ และเชื่อมโยงระบบ HIT ทั้งหมด

 

ความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่มีระบบใดเทียบได้ ในการจัดเก็บภาพมากกว่าหมื่นล้านภาพและยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในระบบสุขภาพที่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Synapse VNA

 • เพิ่มการรักษาความปลอดภัย
 • ลดต้นทุน
 • ลดความซับซ้อนในการดําเนินงาน
 • ช่วยให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษา
 • ปรับการดูแลคนไข้ให้เหมาะสม
 • ลดความเสี่ยง
 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพทย์

ปรับปรุงผลลัพธ์ทางการรักษา

รูปภาพไม่ใช่ข้อมูลเสริม พวกเขามีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่แตกต่างกันจึงมีข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการดูและตีความข้อมูลนั้น แม้ว่าพวกเขาจะดูแลคนไข้รายเดียวกันก็ตาม การเข้าถึงและการใช้งานเป็นสิ่งสําคัญต่อความสามารถของทีมด้านการรักษาในการแบ่งปันและรวมเนื้อหาภาพ สร้าง EHR ที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อการดูแลคนไข้ที่ดีที่สุด Synapse VNA เชื่อมต่อเนื้อหาการถ่ายภาพจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าระบบอื่น ๆ

 • สร้างมุมมองเดียวที่มีคนไข้เป็นศูนย์กลางตลอดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • ดูภาพทั้งแบบ DICOM และที่ไม่ใช่ DICOM (ไฟล์ PDF ทั่วไป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ภาพ JPEG ภาพ TIFF และอื่น ๆ)
 • เข้าถึงภาพได้หลากหลายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ดูภาพทั้งแบบ DICOM และที่ไม่ใช่ DICOM (ไฟล์ PDF ทั่วไป ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง ภาพ JPEG ภาพ TIFF และอื่น ๆ)
 • ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใด ๆ เพื่อการเข้าถึงอย่างปลอดภัยทุกที่ทุกเวลา
 • ขยายขั้นตอนการทํางานตามมาตรฐานไปยังฝ่ายด้านการรักษา

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

Synapse VNA เชื่อมต่อและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านภาพดิจิตอลด้วยโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่ปรับขนาดได้มากที่สุด สภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ความคาดหวังของคนไข้ ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ล้วนก่อให้เกิดความตึงเครียดในระบบและกระบวนการต่าง ๆ ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาดและการควบคุมเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

จัดการความต้องการของแต่ละแผนก

การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้

ปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่แผนกเดียวไปจนถึงสถานประกอบการหลายแห่งด้วยความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพจํานวนมากเชื่อมต่อเข้ากับตจวิทยาง ๆ รวมถึงด้านอัลตราซาวด์ ณ จุดที่ดูแลรักษา ด้านตจวิทยาแบบเรียลไทม์ การถ่ายภาพการดูแลรักษาแผล และการอัปโหลดภาพและวิดีโอ EHR

สร้างเกณฑ์วิธีการจัดเก็บและการแจกจ่ายโดยอัตโนมัติ ผสมผสานกับโซลูชัน EMR, PACS, RIS และ CVIS ใด ๆ ได้อย่างไร้ที่ติ

รักษาความปลอดภัยข้อมูลคนไข้ที่ล้ำค่า

ให้ความปลอดภัยของข้อมูลในระดับใหม่โดยการรักษาความปลอดภัยบันทึกการถ่ายภาพของคุณไว้ที่ส่วนกลางใน Synapse VNA และการเข้าถึงด้วย Synapse Mobility Enterprise viewer การประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการทำแคชที่เดสก์ท็อปรับประกันว่าบันทึกการถ่ายภาพของคุณจะปลอดภัยเสมอภายในศูนย์ข้อมูลของคุณ

จับภาพ จัดเก็บ จัดการ ดู แบ่งปัน

ปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตาม HIPAA โดยใช้นโยบายและหลักการด้านไอทีมาตรฐานเพื่อการจัดการข้อมูลองค์กร ปรับแบนด์วิดท์ให้เหมาะสมที่สุดด้วยโปรแกรมดูภาพในตัวโดยไม่ต้องดาวน์โหลด รวมศูนย์การกำกับดูแลข้อมูลไอทีเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล การโจรกรรม และข้อกังวลเกี่ยวกับ HIPAA ให้ได้มากที่สุด

ไม่ต้องดาวน์โหลดเพื่อดูภาพ

ไม่มีการดาวน์โหลดภาพเพื่อแสดง

ไม่เหลือร่องรอยข้อมูล

ไม่มีแคชในการตรวจรักษาที่ฝั่งไคลเอ็นต์ เป็นมิตรกับ HIPAA

ประหยัดต้นทุน

รับประโยชน์สูงสุดจากเนื้อหาการวินิจฉัยและการรักษาทุกประเภท เช่น DICOM และระบบขั้นสูงอื่น ๆ ในราคาต่ำสุด โยกย้ายข้อมูลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น Synapse VNA ขจัดการย้ายข้อมูลในอนาคตที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลตลอดอายุการใช้งานของข้อมูลได้อย่างมาก

Synapse VNA สนับสนุนด้านประสิทธิภาพขั้นตอนการทํางานการรักษาในทุกแผนก ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน FTE พร้อมให้การเข้าถึงได้จากจุดเดียวสําหรับการวินิจฉัยด้านการรักษา รูปภาพ และภาพยนตร์

 • กำจัดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงกันได้ในแต่ละส่วนงานทุนการจัดการจัดเก็บข้อมูล
 • ลดต้นทุนระบบ PACS ใหม่หรือสำหรับทดแทนด้วยการลดการพึ่งพาผู้ขายและให้การเสนอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาของแพทย์และบุคลากรด่านหน้าโดยการจัดหาแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
 • โยกย้ายข้อมูลเพียงครั้งเดียว ขจัดการย้ายข้อมูลในอนาคตที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • ลดต้นทุนการต่อประสานงานโดยใช้แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลแฟ้มร่วมกัน
 • กำจัดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงกันได้ในแต่ละส่วนงานและการพึ่งพาผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสําหรับการเพิ่มการจัดเก็บข้อมูล

คุณค่าของความเป็นกลางของผู้จําหน่าย

Synapse VNA ในฐานะระบบจัดเก็บข้อมูลแฟ้มกลางของผู้ค้าจริง สามารถจัดเก็บ จัดการ และให้การเข้าถึงออบเจกต์ทั้ง DICOM และที่ไม่ใช่ DICOM ได้ Synapse VNA รองรับออบเจกต์ที่ไม่ใช่ DICOM มากกว่าระบบ VNA อื่นใดในโลกนี้

 • ไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับแหล่งภาพตามกฎหมาย
 • สามารถส่งคืนข้อมูลไปยังแหล่งต้นทางได้ในรูปแบบเดิม
 • ข้อมูลจะเก็บแท็กข้อมูลเมตาส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงแหล่งที่มา
 • การจัดเก็บแบบเนทีฟทําให้สามารถใช้โปรแกรมดูชนิดแบบ standard mimeได้
 • ลดความซับซ้อนสําหรับระบบแหล่งต้นทาง
 • ความยืดหยุ่นในการรองรับการกู้คืนข้อมูลผ่านมาตรฐานในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่มีการล็อกรูปแบบ

วิทยาเนื้องอก

อัลตราซาวด์ที่จุดทำการรักษา

รูปภาพ DICOM

การส่องกล้อง

โรงพยาบาลที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง

การผ่าตัด

VNA อยู่ใน DNA ของเรา

TeraMedica Division ของเรายังคงมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี VNA และความสามารถในการทํางานร่วมกันด้านการดูแลสุขภาพอย่างอิสระ ในขณะที่ปัจจุบันกําลังยกระดับขีดความสามารถด้านการรักษาด้วยประสบการณ์ชั้นนําในอุตสาหกรรมกว่า 16 ปี Synapse VNA ในฐานะที่เป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสนเทศทางการแพทย์ที่ครอบคลุมของ FUJIFILM นําเสนอโซลูชันการจัดการภาพชั้นนําของอุตสาหกรรม