หน้าหลัก

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโรค

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และวิธีการสำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ระบบการวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายทางการแพทย์ เครื่องมือการถ่ายภาพรังสี และ ระบบวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ เพื่อการวินัจฉัยการติดเชื้อ

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

FDR nano

ตัวเครื่องสี่ล้อที่มีน้ำหนักเบา ช่วยให้การเคลื่อนย้ายเครื่องเอกซเรย์ไปยังที่ต่างๆ เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องออกแรงมาก ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แม้ในพื้นที่แคบ พร้อมเทคโนโลยี Hydro Ag เทคโนโลยีเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันแบคทีเรีย ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบทั่วไป แม้จะมีขนาดกระทัดรัด เครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิทัล FDR Nano ก็ยังสามารถให้ภาพถ่ายคุณภาพสูงได้

  • -ภาพถ่ายเอกซเรย์คุณภาพสูงและ ใช้ปริมาณรังสีต่ำ
  • -เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • -เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้กับผู่ป่วยในห้องแยก หรือ ห้องกักตัวป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ในโรงพยาบาล

เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งมีหนักเบาและมีขนาดกระทัดรัด สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ แม้อยู่ในพื้นที่แคบ

FDR Xair

สำหรับเครื่องเอกซเรย์ FDR Xair มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาประมาณ 3.5 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก เมื่อใช้ร่วมกันกับเครื่อง Flat Panel Detector, FDR D-EVO II และเทคโนโลยีดิจิตอลการประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถผลิตภาพถ่ายคุณภาพสูงได้จำนวนหนึ่ง เครื่องเอกซเรย์ FDR Xair สามารถนำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยใช้ร่วมกันกับเครื่อง Cassette DR ของฟูจิฟิล์ม ซึ่งได้รับการเคลือบพิ้นผิวบริเวณ panel ด้วยเทคโนโลยี Hydro Ag เพื่อป้องกันแบคทีเรีย ซึ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบตามปกติ

  • -ภาพถ่ายเอกซเรย์คุณภาพสูงและ ใช้ปริมาณรังสีต่ำ
  • -เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • -เคลื่อนย้ายไปมาได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้กับผู่ป่วยในห้องแยก หรือ ห้องกักตัวป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ในโรงพยาบาล

ระบบวิเคราะภาพแบบ 3 มิติ ที่สามารถจำลองภาพเสมือนของอวัยวะภายในหลากหลายชิ้นส่วนได้ในรูปแบบ 3 มิติ

Synapse® 3D

ช่วยกระบวนการวินิจฉัยผ่านการจำลองภาพเสมือนของภาพเอกซเรย์อวัยวะภายในต่างๆในรูปแบบ 3 มิติ  สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสแกนทรวงอกด้วยเทคโนโลยี CT ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจำแนกระดับความรุนแรงของโรค ผ่านการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ อาทิ การวัดปริมาตร

  • - สามารถแสดงภาพจำลองในรูปแบบ 3 มิติได้อย่างชัดเจน
  • - สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสแกนทรวงอกด้วยเทคโนโลยี CT
  • - ฟังชั่นการวัดระดับอันหลากหลาย

ข้อปฏิบัติในการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อ

รายชื่อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้

รายชื่อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ได้

ระบบ (สำหรับการฆ่าเชื้อในระดับกลาง ขึ้นไป)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารฆ่าเชื้อที่สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับระบบภาพวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวนด์ที่ผลิตโดย FUJIFILM Sonosite