หน้าหลัก

เครื่องแปลงสัญญาณ

NEW

เครื่องแปลงสัญญาณที่ทนทานต่อการตกหล่นที่ตอบสนองความต้องการในสถานที่ปฏิบัติงานได้

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

C35x

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์ กระดูกสันหลัง

แบนด์วิธ
โค้ง 8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
16 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

C35xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท กระดูกสันหลัง

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

C60v

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

C60xi

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

C60xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

C8x

NEW

การใช้งาน
ต่อมลูกหมาก การตรวจอัลตราซาวนด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก

แบนด์วิธ
8-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
11.5 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

D2xp

NEW

การใช้งาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

แบนด์วิธ
2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
N/A

ผลิตภัณฑ์

HFL38x

NEW

การใช้งาน
CIMT, กล้ามเนื้อและกระดูก, เส้นประสาท, หลอดเลือด, หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HFL38xi

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง เต้านม ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือด หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HFL38xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง เต้านม ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HFL50x

NEW

การใช้งาน
เต้านม กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท

แบนด์วิธ
15-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HFL50xp

NEW

การใช้งาน
เต้านม กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท

แบนด์วิธ
15-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HSL25x

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีมีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

HSL25xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีมีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

ICTx

NEW

การใช้งาน
นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
8-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
13 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดเวชภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ICTxp

NEW

การใช้งาน
นรีเวชวิทยา สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
9-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L25v

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L25x

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L25xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ลูกตา หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L38v

NEW

การใช้งาน
เต้านม ปอด กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ตา หลอดเลือด

แบนด์วิธ
เชิงเส้น 10-5 MHz

ความลึกของการสแกน
9 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L38xi

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
10-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
9 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

L38xp

NEW

การใช้งาน
หลอดเลือดแดง ปอด เส้นประสาท หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
10-5 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
9 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

P10x

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง วิทยาโรคหัวใจ (CW) ศีรษะทารกแรกเกิด

แบนด์วิธ
8-4 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
14 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

p10xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง วิทยาโรคหัวใจ (CW) ทารกแรกเกิด

แบนด์วิธ
8-4 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
    15 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

P21v

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง วิทยาโรคหัวใจ ปอด สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
เฟส 5-1 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
32 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
ไม่มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

P21x

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง วิทยาโรคหัวใจ สูติศาสตร์ TCD

แบนด์วิธ
5-1 เมกะเฮิร์ตซ์

ความลึกของการสแกน
35 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

rC60xi

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง นรีเวชวิทยา กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท สูติศาสตร์

แบนด์วิธ
5-2 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
30 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

rP19x

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา ปอด สูติศาสตร์ TCD

แบนด์วิธ
เฟส 5-1 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
35 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

rP19xp

NEW

การใช้งาน
ช่องท้อง หัวใจวิทยา ปอด สูติศาสตร์ TCD

แบนด์วิธ
เฟส 5-1 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
35 ซม.

ชุดการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
มีชุดอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์

SLAx

NEW

การใช้งาน
กล้ามเนื้อและกระดูก เส้นประสาท ผิวตื้น หลอดเลือด หลอดเลือดดํา

แบนด์วิธ
13-6 เมกะเฮิร์ทซ์

ความลึกของการสแกน
6 ซม.

ผลิตภัณฑ์

TEExi

NEW

การใช้งาน
วิทยาโรคหัวใจสําหรับผู้ใหญ่

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
18 ซม.

ผลิตภัณฑ์

TEExp

NEW

การใช้งาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด

แบนด์วิธ
8-3 เมกะเฮิรตซ์

ความลึกของการสแกน
18 ซม.

ผลิตภัณฑ์