หน้าหลัก

ฟิล์มและหน้าจอ

ฟิล์มที่ไวต่อแสงและความร้อนสําหรับระบบวินิจฉัยการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์กว้างขวาง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า