หน้าหลัก

Cassette DR

DR Flat Panel Detector ให้ภาพการวินิจฉัยความละเอียดสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย