หน้าหลัก

แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ

NEW

แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ FCR สําหรับภาพดิจิทัลคุณภาพสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

IP ST-VI

แผ่นเพลตสําหรับการถ่ายภาพ FCR สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

IP HR-BD

แผ่นเพลตสําหรับการถ่ายภาพ FCR สําหรับการอ่านภาพเอ็กซเรย์เต้านมแบบสองด้าน

คาสเซ็ต IP ประเภท CC

คาสเซ็ตมาตรฐาน FCR ที่มีหรือไม่มีฟอยล์ตะกั่วด้านหลัง

คาสเซ็ต IP ประเภท CH

คาสเซ็ตพิเศษ FCR สําหรับการอ่าน IP HR-V

คาสเซ็ต IP ประเภท LC

คาสเซ็ตมุมมองยาว FCR สําหรับภาวะกระดูกสันหลังคด

คาสเซ็ต IP ประเภท PC

คาสเซ็ตพิเศษ FCR สําหรับด้าน Linac/เนื้องอกวิทยา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ (ชื่อรุ่น : ST-6 /HR-6/ST-BD/HR-BD)