หน้าหลัก

แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ

NEW

แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ FCR สําหรับภาพดิจิทัลคุณภาพสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

IP ST-VI

แผ่นเพลตสําหรับการถ่ายภาพ FCR สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

 • 14" x 17" (35.4 x 43.2 ซม.)
 • 14" x 14" (35.4 x 35.4 ซม.)
 • 10" x 12" (25.7 x 30.5 ซม.)
 • 8" x 10" (20.3 x 25.4 ซม.)

IP HR-BD

แผ่นเพลตสําหรับการถ่ายภาพ FCR สําหรับการอ่านภาพเอ็กซเรย์เต้านมแบบสองด้าน

 • 24 x 30 ซม.
 • 18 x 24 ซม.

คาสเซ็ต IP ประเภท CC

คาสเซ็ตมาตรฐาน FCR ที่มีหรือไม่มีฟอยล์ตะกั่วด้านหลัง

 • 14" x 17" (35.4 x 43.2 ซม.)
 • 14" x 14" (35.4 x 35.4 ซม.)
 • 10" x 12" (25.7 x 30.5 ซม.)
 • 8" x 10" (20.3 x 25.4 ซม.)
 • 15 x 30 ซม.

คาสเซ็ต IP ประเภท CH

คาสเซ็ตพิเศษ FCR สําหรับการอ่าน IP HR-V

 • 24 x 30 ซม.
 • 18 x 24 ซม.

คาสเซ็ต IP ประเภท LC

คาสเซ็ตมุมมองยาว FCR สําหรับภาวะกระดูกสันหลังคด

 • 35.4 x 124.5 ซม.
 • 35.4 x 101.7 ซม.
 • 35.4 x 83.0 ซม.
 • 25.2 x 58.0 ซม.
 • 24.0 x 57.0 ซม.

คาสเซ็ต IP ประเภท PC

คาสเซ็ตพิเศษ FCR สําหรับด้าน Linac/เนื้องอกวิทยา

 • 14" x 17" (35.4 x 43.2 ซม.)
 • 14" x 14" (35.4 x 35.4 ซม.)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แผ่นเพลตและคาสเซ็ตสําหรับถ่ายภาพ (ชื่อรุ่น : ST-6 /HR-6/ST-BD/HR-BD)